Wydarzenia 4 lip 2018 | Redaktor
Aż 119 stulatków w naszym regionie! Dostają dodatkowe pieniądze

materiał ilustracyjny / fot. Pixabay

W kujawsko-pomorskim mieszka aż 119 osób, które ukończyły sto lat. Każdej z nich przysługuje świadczenie honorowe wypłacane przez ZUS. Obecnie to 3731,13 zł brutto.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Wypłacane jest co miesiąc dożywotnio w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta natomiast ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. W związku z tym wysokość wypłacanego świadczenia może się różnić między stulatkami. Raz przyznaną kwotę otrzymują co miesiąc do końca swojego życia. Od marca przyznawane jest w wysokości 3731,13 zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą, zaczynając od miesiąca, w którym dana osoba kończy 100 lat. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytury lub renty. Im także przysługuje świadczenie, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba, która kończy 100 lat, pobiera świadczenie przyznane w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu, świadczenie honorowe przyznawane jest w zamian dotychczas pobieranego świadczenia z zachowaniem prawa do dodatków oraz ryczałtu energetycznego.

W całej Polsce prawie 2 tys. osób ukończyło 100 lat. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca świadczenie honorowe 119 mieszkańcom regionu. Bydgoski odział ZUS je 64 osobom, a toruński 55.

 

źródło: ZUS

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor