Wydarzenia 12 sie 2019 | Redaktor
Biznes i finanse w sieci - miasto zaprasza na bezpłatne szkolenia

fot. ilustracyjna Pixabay

W jednym z czterech szkoleń tematycznych na temat Internetu za darmo mogą wziąć udział mieszkańcy Bydgoszczy. Nabór trwa.

Miasto chce podnieść kompetencje cyfrowe mieszkańców regionu poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń dla 288 osób. Uczestnicy będą mogli zyskać i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e-usług publicznych i komercyjnych.

Zajęcia adresowane są do osób mieszkających w Bydgoszczy, które ukończyły 25 lat i nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC. 03.01.00-00-0081/18) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenia dotyczyć będą czterech obszarów tematycznych: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

Liczba szkoleń z danego modułu zależeć będzie od liczby zainteresowanych. Co ważne, każdy chętny może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać wypełnione dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl. 

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 stycznia 2020 roku.

Więcej szczegółów, formularze do pobrania tutaj.

Szkolenia będą odbywać się w ramach projektu grantowego realizowanego przez miasto pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

źródło: Bydgoszcz.pl, oprac. red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor