Wydarzenia 3 sie 14:41 | Redaktor
Bydgoskie uczelnie po ewaluacji. Po dwie dyscypliny na UKW i Politechnice otrzymały kategorię A

fot. Anna Kopeć, archiwum (kolaż)

Bydgoskie uczelnie opublikowały wyniki ewaluacji za lata 2017-2021. Wysoką kategorię A przyznano naukom o kulturze i religii oraz naukom o polityce i administracji wykładanym na UKW oraz zootechnice i rybactwu oraz rolnictwu i ogrodnictwu nauczanym na Politechnice Bydgoskiej.

Ewaluacja jakości działalności naukowej uczelni wyższych i instytutów badawczych za lata 2017–2021 została przeprowadzana w oparciu o zasady wprowadzone Ustawą z 2018 roku – oceniano dyscypliny, a nie, jak wcześniej, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Kryteriami oceny były: poziom prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Od przyznanej kategorii (A+, A, B+, B lub C) zależą m.in. uprawnienia do prowadzenia studiów, nadawania stopni naukowych i tytułów oraz kwota subwencji.

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kategorię A otrzymały dwie dyscypliny: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji; osiem dyscyplin uzyskało kategorię B+. Kategorię A przyznano także dwóm dyscyplinom Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich: zootechnice i rybactwu oraz rolnictwu i ogrodnictwu. Pozostałym ośmiu dyscyplinom PBŚ przyznano kategorię B+.

Dyscypliny wykładane na Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu – nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu – otrzymały kategorię B+.

Na podstawie komunikatów UKW, PBŚ i UMK oprac. mk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor