Wydarzenia 30 maj 2019 | Redaktor
Bydgoskie uczelnie rozpoczynają rekrutację

fot. ilustracyjna, Anna Kopeć

Bydgoskie uniwersytety wkrótce zaczną nabory. Początek rekrutacji na UTP w poniedziałek (3 czerwca), dwa dni później (5 czerwca) proces rekrutacyjny rozpocznie się na UKW.

Na UTP rejestracja internetowa na studia stacjonarne pierwszego stopnia potrawa od 3 czerwca do 8 lipca. W przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rekrutacja przewidziana jest do 30 sierpnia.

Z kolei rejestracja internetowa i składanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia odbywać się będzie od 3 czerwca do 23 września.

Terminarz dostępny tutaj

Od kandyatów na studia wymagane będzie m.in. podanie na ustalonym formularzu UTP, wydruk po rejstracji internetowej, kserokopia świadectwa dojrzałości, aktualna fotografia zgodna z wymogami przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografia w postaci elektronicznej umieszczona w IRK, dowód wpłaty.

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami oraz w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) w Punkcie  Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Dział Kształcenia i  Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji 85-796, Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7.

Więcej szczegółów na stronie utp.      

Rekrutacja na UKW w Bydgoszczy na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 14 lipca, będzie to też ostatni dzień wpłaty rekrutacyjnej. Od kandydatów na studentów niektórych kierunków wymagane będzie zdanie egzaminów wstępnych 16 i 17 lipca. Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji z I tury odbędzie się 19 lipca. 23-24 lipca przyjmowane będą dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w I turze, zaś 29 lipca planowane jest ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne jednolite studia magisterskie rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 11 września. 13 września nastąpi ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji (I tura rekrutacji), zaś 14 i 16 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia, a 20 września nastąpi ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na UKW to: deklaracja o podjęciu studiów, kwestionariusz osobowy/podanie, świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), fotografie w formie papierowej: (1 na studia stacjonarne, 1 na studia niestacjonarne), odpis lub oryginał dyplomu (w przypadku studiów drugiego stopnia), dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką, zaświadczenie o średniej z toku studiów, kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne składają również: oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Dokumenty trzeba wysyłać na adres: Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UKW
ul. Łużycka 24 (DS 1 Romek), 85-096 Bydgoszcz

Z kolei na Collegium Medicum rejestracja online na zajęcia rozpoczęła się już 14 maja 2019 r. 

Informacje o wymaganych dokumentach tutaj

oprac. sw

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor