Wydarzenia 15 paź 2018 | mk
Bydgoszcz miastem smart. SLD proponuje e-komunikację z urzędem i rozwój transportu

Od lewej Tomasz Puławski, Piotr Bojar, Anna Mackiewicz/fot. mk

Rozwój systemu ITS i sieci tramwajowej oraz sprawniejsza komunikacja z mieszkańcami to niektóre propozycje SLD „Lewica Razem” w ramach „miasta inteligentnego”. Kandydaci na dzisiejszej (15 października) konferencji przedstawili czwarty filar swojego programu.

Dotąd kandydaci mówili o mieście zdrowym, przedsiębiorczym, integrującym, a dziś (15 października) przedstawili swoje pomysły związane z tzw. „smart city”.

– Inteligentnie znaczy szybciej, wygodniej, bezpieczniej, zdrowiej i oszczędniej. Idea smart city jest częścią większej idei: miasta szczęśliwego – tłumaczyła kandydatka na prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz. Przypomniała, że na początku obecnej kadencji z jej inicjatywy w urzędzie miasta powołano zespół ds. smart city, badający różne dziedziny życia pod kątem możliwych rozwiązań. – Część z nich udało się już zrealizować – podkreśliła.

W zakresie nowych technologii obecna zastępca prezydenta kładzie nacisk na elektroniczną komunikację z mieszkańcami i załatwianie w ten sposób formalności. – Jesteśmy w ogonie miast, jeśli chodzi o wykorzystanie tej drogi. Zobowiązuję się, że zorganizujemy kurs internetowej korespondencji z urzędem, który będzie musiał przejść każdy uczeń szkoły średniej – zadeklarowała Mackiewicz. Podobne kursy chce również zaproponować dorosłym.

Jej kolejną propozycją jest stworzenie aplikacji, która umożliwiłaby zgłaszanie problemów, np. przysłowiowej „dziury w drodze”, urzędnikom. Mówiła też o zwiększeniu dostępu do informacji, dostępie do Internetu w instytucjach publicznych i nowych punktach monitoringu. Przypomniała również o już istniejącej platformie e-cmentarz, służącej do wyszukiwania miejsc pochówków na bydgoskich nekropoliach.

Mackiewicz zaproponowała też zmiany w zarządzaniu miastem. – Zobowiązuję się, że będzie w tym zakresie większa transparentność. Efektywność zarządzania zależy od tego, czy wykorzystuje się potencjał samych mieszkańców. Zobowiązuję się, że będę się z nimi systematycznie spotykać, organizować konsultacje, a w strategicznych tematach – referenda – mówiła kandydatka.

Smart city ma oznaczać także dbałość o środowisko. Mackiewicz chce wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zwiększą na swoim gruncie powierzchnię biologiczną czynną, np. zainwestują w „zielone dachy”.

Zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz przedstawił natomiast propozycje komunikacyjne. – Bydgoszcz jest liderem rozwiązań takich jak inteligentne systemy transportowe, ale dalej chcemy skracać czas podróży transportem publicznym. Chwilę funkcjonująca linia do Fordonu bez systemu ITS – widać było, jaka jest różnica – mówił.

SLD chce wprowadzać ten system na kolejnych obszarach miasta, a także rozszerzyć go o nowe funkcje, np. system priorytetu dla autobusów. Spóźnione, miałyby być przepuszczane na skrzyżowaniach, w miejscach z komunikacją świetlną. – ITS to również aplikacje pozwalające szybko znalezć miejsce parkingowe. W strefie płatnego parkowania, na podstawie danych zebranych z kamer, system będzie naprowadzał kierowców na wolne miejsce, co pozwoli oszczędzić czas – mówił Kozłowicz.

Kandydat SLD do Rady Miasta, dr inż. Piotr Bojar, proponuje, by filarem komunikacji publicznej stały się tramwaje. – Bydgoszcz stoi przed problemem wdrożenia ustawy o eletromobilności. Oznacza to, że 30 procent taboru komunikacji miejskiej do 2025 roku mają stanowić pojazdy o alternatywnych źródłach zasilania – przypomniał. Miasto jest już w trakcie zakupu pierwszych elektrobusów, jednak, jak stwierdził Bojar, ich energochłonność w procesie produkcji, eksploatacji i utylizacji jest dużo wyższa niż pojazdów spalinowych. – Należałoby się zastanowić, czy nie iść w kierunku rozbudowy sieci tramwajowej. Jako kandydat z okręgu Szwederowo, Górzyskowo, Błonie, będę optował za tym, by została zbudowana linia tramwajowa w kierunku Błonia – mówił.

Zaproponował też wprowadzenie systemu podróży złożonych, który rejestruje przepływ pieszych i pasażerów. – Zastosowanie takiego systemu w korelacji z ITS-em pozwoliłoby na śledzenie rzeczywistych potrzeb transportowych mieszkańców i dostosowanie linii przewozowych, częstotliwości kursów, do ich potrzeb – zakończył.

Obecny radny miejski i kandydat Tomasz Puławski zapowiedział rozwój transportu rowerowego, zwłaszcza budowę dróg rowerowych: połączenie Fordonu z centrum miasta, utworzenie ścieżek wzdłuż Nakielskiej, Grunwaldzkiej. – Część tych inwestycji już w tej chwili ma miejsce, ale w najbliższej kadencji Rady Miasta będziemy chcieli położyć na te aspekty silny nacisk– zadeklarował.

mk Autor