Wydarzenia 5 mar 2019 | Redaktor
CBA w ratuszu - wyniki kontroli

fot. Anna Kopeć

Informujemy, że w wyniku kontroli prowadzonej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy od dnia 21 sierpnia 2018 r. do dnia 21 lutego 2019 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło jakichkolwiek nieprawidłowości poinformował ratusz.

Tematem kontroli była: kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wybranych inwestycji, realizowanych przez Miasto Bydgoszcz w latach 2013-2018.

Kontrolą objęte były następujące inwestycje:

  • decyzje dotyczące zakupu, prowadzenia inwestycji i sposobu zagospodarowania Młynów Rothera,
  • rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ulic: Fordońska - Inflancka - Pilicka w związku z budową obiektu usługowo - handlowego Smart Outlet Center,
  • przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Wojska Polskiego, Ronda Kujawskiego, Ronda Bernardyńskiego, ul. Kujawskiej i ul. Solskiego.

W trakcie kontroli analizie zostało poddanych 244 dokumentów, składających się łącznie na 6 tomów akt o 1456 stronach.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor