Wydarzenia 19 cze 2019 | Redaktor

Zmieniają się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, tzw. 500 plus. Od 1 lipca 2019 roku wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia będą przyjmowane także papierowe wnioski – informuje bydgoski ratusz.

Ratusz przygotował obszerny materiał informacyjny:

Od 1 lipca zmiana zasad

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z dzieckiem i jego utrzymywania. Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie, a jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców ustaloną orzeczeniem sądu, kwota świadczenia dla każdego z rodziców to 250 zł miesięcznie.

Złóż wniosek przez Internet

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. tylko w formie elektronicznej – przez stronę banku, platformę emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz obywatel.gov.pl.

Papierowe wnioski będą przyjmowane dopiero miesiąc później. Od 1 sierpnia papierowe formularze będzie można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E.Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (możliwe jest jedynie złożenie wniosku).

Terminy składania wniosków i wypłat

Dziecko, na które rodzic obecnie nie pobiera świadczenia 500 plus musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września, co gwarantuje ustalenie prawa do świadczenia od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. i wypłacenie z wyrównaniem od lipca przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października r. do 31 maja 2021 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) – przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy.

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.  Wnioski złożone w październiku lub później nie zostaną objęte spłatą, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Decyzja o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną

Prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia. Nie będą wysyłane papierowe decyzje administracyjne. Podanie we wniosku numeru telefonu także znacznie ułatwi ewentualny kontakt w sprawie.

Wnioski o przyznanie świadczenia (300 plus) w Programie Dobry Start także od 1 lipca

300 zł nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia  20. roku życia lub do 24. roku życia na dzieci niepełnosprawne. Wsparcie przysługuje raz w roku , bez względu na dochód rodziny.

Wnioski można składać w okresie 1 lipca do 30 listopada. Przez miesiąc lipiec będą przyjmowane tylko wnioski elektroniczne za pośrednictwem strony banku, platformy emp@tia oraz obywatel.gov.pl.

Od 1 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane także wnioski papierowe. Do 30 września 2019 r. nastąpi wypłata świadczenia, jeżeli kompletny wniosek został złożony w lipcu i sierpniu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Papierowe wnioski można składać: w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii UrzędU Miasta w Fordonie przy ul. E.Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (możliwe jest jedynie złożenie wniosku).

Skorzystaj z pomocy urzędnika

W Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65 możliwe jest złożenie wniosku lub skorzystanie z pomocy urzędnika przy wypełnianiu wniosku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędnika należy liczyć się z koniecznością dłuższego oczekiwania w kolejce na przyjęcie.  W związku z funkcjonowaniem systemu kolejkowego oraz w celu usprawnienia obsługi prosimy o samodzielne wstępne wypełnienie wniosku o wszystkie znane informacje (np. dane wnioskodawcy, adres zamieszkania, dane dzieci). Wnioski niewypełnione będą przyjmowane w dalszej kolejności dopiero po ich uzupełnieniu.

Druki wniosków dostępne będą w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie ul. E. Gierczak 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Bydgoszczy w centrum handlowym Zielone Arkady oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl oraz stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy: um.bydgoszcz.pl/swiadczenia

Rodziców rozwiedzionych oraz wychowujących dzieci naprzemiennie, prosimy o dołączenie do wniosku kopii wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną, gdyż znacznie przyspieszy to postępowanie.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Wzroy wnisków: tutaj i tutaj.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor