Wydarzenia 22 sty 2019 | Redaktor

W ramach dnia otwartego pod hasłem „Cukier szkodzi” Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje badania ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi, pogadanki o szkodliwości nadmiaru słodyczy i słodkich napojów dla zdrowia zębów. Dzień otwarty odbędzie się w siedzibie NFZ w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33, w sobotę (26 stycznia) w godzinach 9.00-14.00.

Do tego na parking NFZ zawita w tym dniu również gabinet stomatologiczny na kółkach, czyli dentobus, do którego zaproszenie ma tego dnia każde dziecko.

Czynne będzie też stanowisko informacyjne Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (materiały dot. diety cukrzycowej, powikłań, sposobów leczenia, zagrożenia cukrzycą…etc). Dyżurować będzie osobiście Prezes PSD Gabriela Tomicka.

W ramach dnia otwartego będzie można również wyrobić kartę EKUZ. Od października 2018 r. termin ważności EKUZ został wydłużony do 18 miesięcy, m.in. dla osób zatrudnionych; prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą; pobierających świadczenia przedemerytalne; rentę oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członkowie rodziny w wieku powyżej 18 roku życia. Poszerzona też została grupa osób, która może otrzymać EKUZ na 5 lat. I tak oprócz emerytów, kartę na taki okres mogą otrzymać dzieci zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny oraz nieubezpieczone dzieci, które posiadają polskie obywatelstwo (w każdym przypadku okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia).

Przy stoiskach NFZ oprócz karty EKUZ będzie można złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz wyrobić sobie dostęp do konta w ZIP.

Partnerzy NFZ:

  •     10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy,
  •     NZOZ Centrum Medyczne IKAR w Bydgoszczy,
  •     Stomatologia Piaseczno, Stara Iwiczna k. Piaseczna (dentobus),
  •     Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy.

 

Źródło: NFZ Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor