Wydarzenia 11 paź 2018 | jg
Deklaracja Latosa o budowie Wielkiej Bydgoszczy podpisana

fot. Anna Kopeć

Tomasz Latos, kandydat na prezydenta Bydgoszczy, zaprezentował i podpisał swoją deklarację budowy Wielkiej Bydgoszczy. To cele, które chce realizować ponad podziałami wspólnie z pozostałymi kandydatami oraz mieszkańcami Bydgoszczy. - Bądźmy razem i działajmy wspólnie - zachęcał Latos.

Na dzisiejszej (11 października) konferencji Tomasz Latos, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta, przedstawił swoją Deklarację Wielka Bydgoszcz.

fot. Anna Kopeć

- To są ważne wybory dla Bydgoszczy, tak naprawdę są przełomowe. To od nich zależy, czy będziemy żyć w mieście na miarę naszych ambicji i które będzie rozwijać się w taki sposób, jaki oczekujemy, czy też będziemy spychania na margines – mówił Latos. - Warto się zjednoczyć i wspólnie działać. Jest to moje przesłanie polityczne ponad podziałami. To dotyczy nas wszystkich, kandydatów i bydgoszczan.

fot. Anna Kopeć

Poniżej pełna treść Deklaracji Wielka Bydgoszcz:

My, mieszkańcy Bydgoszczy, chcemy wszechstronnego i dynamicznego rozwoju naszego miasta, na miarę jego potencjału i naszych ambicji. Deklarujemy współpracę ze wszystkimi, którzy chcą budowy silnego ośrodka metropolitalnego. Wyrażamy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów marginalizacji Bydgoszczy. Uwzględniając powyższe, przedstawiamy cele, których realizacji powinniśmy się wspólnie podjąć:

 • budowa i rozwój więzi gospodarczych, kulturowych i społecznych między Bydgoszczą i ościennymi gminami, z poszanowaniem ich tradycji i tożsamości,
 • zahamowanie procesu wyludniania się miasta,
 • stworzenie marki promującej miasto w Polsce i na świecie,
 • zagospodarowanie obszarów wokół rzek,
 • rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich,
 • pielęgnacja dziedzictwa kulturowego Andrzeja Szwalbego – Filharmonii Pomorskiej, Akademii Muzycznej, Opery Nova,
 • przebudowa infrastruktury drogowej, tak aby wyeliminować tranzyt przez miasto i ograniczyć do minimum ruch pojazdów mechanicznych w obrębie zabytkowej części Śródmieścia,
 • budowa ulic osiedlowych i utwardzenie dróg gruntowych,
 • rozwój komunikacji publicznej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ekologicznych środków transportu,
 • odbudowa przestrzeni rekreacyjnych – kąpielisk, parków rozrywki, tras biegowych, rowerowych itp.,
 • stworzenie spójnej i wielopłaszczyznowej polityki senioralnej,
 • odbudowa marki bydgoskiego sportu,
 • dynamiczny rozwój Fordonu,
 • budowa Muzeum Bydgoszczy.

ŁĄCZY NAS WSPÓLNY CEL – WIELKA BYDGOSZCZ

Jak zauważył jeden z dziennikarzy, trudno będzie znaleźć kogoś, kto się pod tym nie podpisze. - To się bardzo cieszę, od czegoś zaczniemy – odpowiedział kandydat.

Jako pierwszy deklarację podpisał Tomasz Latos, następnie obecni na konferencji radni, członkowie sztabu wyborczego i inne chętne osoby.

fot. Anna Kopeć

Deklarację mogą podpisać również bydgoszczanie. Od piątku (12 października) przed budynkiem, jak i w samym biurze okręgowym Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Gdańskiej 10 będzie przygotowany album, w którym wszyscy chętni mogą poprzeć punkty zawarte w dokumencie. - Zachęcam wszystkich mieszkańców miasta do podpisania tej deklaracji. Bądźmy razem i działajmy wspólnie. Musimy zrobić wszystko, żeby to była Bydgoszcz bez kompleksów, o której mówił Andrzej Szwalbe i żeby to była Wielka Bydgoszcz, jak to mam w swoim haśle wyborczym – zachęcał Tomasz Latos.

Kandydat na prezydenta zaznaczył również, że ta deklaracja jest otwarta i jego konkurenci polityczni mogą dopisać do niej własne punkty do realizacji.

fot. Anna Kopeć

Tomasz Latos został również zapytany, jak widzi rozwój sportu w Bydgoszczy i co ze stadionem żużlowym. Wczoraj prezydent Rafał Bruski i prezes Polonii Jerzy Kanclerz podpisali list intencyjny , w którym miasto zobowiązuje się się wesprzeć finansowo Polonię i modernizację stadionu.

- Lepiej późno niż wcale. Lekko zaniepokojony, żeby nie powiedzieć przestraszony, prezydent Bruski przypomniał sobie o Polonii. Ja się z tego oczywiście bardzo cieszę i będę wspierał rozbudowę stadionu, ale trzeba to robić wspólnie z działaczami, sportowcami – mówił Latos. - Uważam również, że należałoby się porozumieć w końcu ze stowarzyszeniem piłkarskim tak, aby seniorzy mogli rozgrywać zawody na stadionie Zawiszy. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego do tego w dalszym ciągu nie doszło.

Kandydat zadeklarował, że będzie wspierał zarówno żużel, piłkę nożną, jak i inne dyscypliny sportowe. - Jeżeli jest dobry klimat, znajdą się również sponsorzy. Do tej pory tego nie było i jeśli coś się zmieni, to ja się tylko będę z tego cieszył.

jg Autor