Wydarzenia 7 maj 2019 | Redaktor
„Doszło do jawnej profanacji pomnika Mariana Rejewskiego”. Konfederacja o działaniach środowiska LGBT

fot. sw

Sprzeciw wobec okrycia pomnika Mariana Rejewskiego tęczową chustą i wykorzystania go materiałach promujących Marsz Równości wyraził dziś (7 maja) Krzysztof Drozdowski, kandydat Konfederacji do Europarlamentu. Oświadczenie w tej sprawie odczytał przed ławeczką poświęconą wielkiemu kryptologowi.

„Marian Rejewski obliczył, że mamy już środki na zrobienie I Marszu Równości w Bydgoszczy, ale do osiągnięcia celu jeszcze trochę brakuje” - czytamy na grafice Stowarzyszenia Stan Równości na Facebooku. Słowa ilustruje bydgoski pomnik Mariana Rejewskiego okryty tęczową chustą/flagą. W ten sposób stowarzyszenie zachęca do wsparcia zbiórki na marsz, który 11 maja ma odbyć się w Bydgoszczy. W kampanii promocyjnej wykorzystało też inne bydgoskie posągi, m.in. króla Kazimierza Wielkiego czy Łuczniczki.

Przeciwko takiemu posługiwaniu się symbolami zaprotestował przed ławeczką Rejewskiego Krzysztof Drozdowski, lider listy Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Podkreślał, że przyodzianie pomnika Mariana Rejewskigo przez środowiska związane z ideologią LGBT w barwy tęczy, które bezpośrednio nawiązują do symboliki propagującej ideologię LGBT, jest jawną profonacją. Nie zgadza się także, by do „bieżącej walki politycznej i ideologicznej wykorzystywano powszechnie szanowne i uznane symbole narodowe, postaci (...)”.

Lider w oświadczeniu wskazuje, że zgody na wykorzystanie rzeźby w taki sposób nie wyraził jej autor, Michał Kubiak. Zdaniem KWW KONFEDERACJA ten akt uderza także w żyjących członków rodziny Mariana Rejewskiego.

- Podziały ideologiczne mogą nas dzielić i różnić, mogą powodować emocje i napięcia, jednak nie mogą uderzać w podstawy naszej tożsamości, kultury, tradycji i historii - czytamy w oświadczeniu.

 

Cały apel Krzysztofa Drozdowskiego w sprawie obrony symboli narodowych, tradycji i kultury przed angażowaniem ich w kampanię polityczną publikujemy poniżej:

Krzysztof Drozdowski                                                                                                                                          Bydgoszcz dn. 07.05.2019

Lider listy do PE

KWW KONFEDERACJA

Sekretarz Generalny

Federacji dla Rzeczypospolitej

O Ś W I A D C Z E N I E

Stanowczo sprzeciwiam się wraz z innymi kandydatami KWW KONFEDERACJA w naszym regionie, by do bieżącej walki politycznej, a zwłaszcza ideologicznej wykorzystywać powszechnie szanowane i uznane symbole narodowe, postacie czy inne ważne dla naszego Narodu dzieła kultury czy tradycji.

W Bydgoszczy doszło do jawnej profanacji pomnika – ławki Mariana Rejewskiego przez środowiska związane z ideologią LGBT, ponadto w postać naszego słynnego rodaka, jednego z największych cichych bohaterów II Wojny Światowej wkłada się słowa sugerujące jego zaangażowanie w ruchy ideologiczne odległe od poglądów i skłonności przytłaczającej większości Polaków.

Nie dość na tym samą rzeźbę wykorzystuje się jako gadżet marketingowy w celu zbierania pieniędzy na propagowanie treści ideologicznych i politycznych co najmniej jednej z opcji naszej sceny politycznej.

Autor rzeźby słynny twórca bydgoski Michał Kubiak – którego dziełami są m.in. wystrój kościoła św. Maksymiliana Kolbego, Drzwi Błogosławieństw naszej Bazyliki św. Wincentego a Paulo czy Drzwi Jubileuszowe naszej Katedry nie wyraził zgody na wykorzystanie jednej ze swych prac w celach propagandowych jednej ze skrajnych ideologii.

Akt profanacji o którym mowa uderza także w żyjących członków rodziny Mariana Rejewskiego co szczególnie zasługuje na potępienie.

To tylko jeden z przykładów wykorzystywania symboli narodowych, postaci, dzieł kultury narodowej do walki politycznej. Dlatego jako Lider listy Konfederacji do Parlamentu Europejskiego oraz pasjonat naszej regionalnej historii stanowczo sprzeciwiam się takim aktom z pogranicza wandalizmu i profanacji. Tego typu akty są niedopuszczalne w dyskusji politycznej czy ideologicznej i zachęcam innych kandydatów do Parlamentu Europejskiego do jednoznacznego potępienia tego typu aktów i wyrzeczenia się ich w walce politycznej.

Spór polityczny i ideologiczny jest częścią demokracji – ustroju w którym żyjemy i który akceptujemy. Dyskusje czasem ostre muszą istnieć, zwłaszcza w gorącym czasie kampanii – jednak należy odrzucić pokusę angażowania w spór rzeczy bliskich i najważniejszych każdemu Polakowi czyli symboli narodowych i religijnych, postaci uznawanych za bohaterów narodowych, miejsc pamięci i tym podobnych.

Podziały ideologiczne mogą nas dzielić i różnić, mogą powodować emocje i napięcia jednak nie mogą uderzać w podstawy naszej tożsamości, kultury, tradycji i historii, co niestety nasila się w ostatnim czasie.

Nie można zastąpić braku argumentów sięganiem po nieetyczne zachowania, prowokacje czy jawne akty profanacji czy wandalizmu.

Ufam iż mój apel znajdzie zrozumienie u wszystkich stron naszej sceny politycznej i wrócimy do metod uprawiania polityki w których różnice i spór znajdują swój wyraz w dyskusji i pracy. By działalność polityczna stała się służbą i misją dla dobra obywateli, a nie połajanką na najniższym poziomie z sięganiem po środki obrazoburcze oraz niszczące tradycję, kulturę i historię naszego wspaniałego Narodu.

Krzysztof Drozdowski

Konfederacja już wcześniej na 11 maja zapowiedziała kontrmarsz Marszu Równości - Marsz Normalności. 

sw, mk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor