Wydarzenia 2 lut 16:23 | mk
Drogowcy: decyzja o zamknięciu mostu Uniwersyteckiego była trudna, ale słuszna [RAPORT NR 1]

most Uniwersytecki, Anna Kopeć, archiwum

„Rozumiemy, że tego rodzaju decyzje nie są popularne i mogą bulwersować, jednak do zadań ZDMiKP należy czuwać nad stanem infrastruktury drogowej w Bydgoszczy i brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg w mieście” - przekazują drogowcy w oświadczeniu. Na stronie ZDMiKP opublikowano pierwszy raport w sprawie mostu Uniwersyteckiego.

Most Uniwersytecki został zamknięty w piątek (29 stycznia) o godzinie 15.00, o czym informowaliśmy tutaj. Powodem były wnioski z ekspertyzy dokonanej przez prof. Krzysztofa Żółtowskiego z Politechniki Gdańskiej. Ze względu na zły stan mocowań want, zalecał on wyłączenie obiektu z użytku.

Podczas konferencji prasowej drogowcy zapowiedzieli, że regularnie będą zdawać raport z podjętych działań. Pierwszy został opublikowany 2 lutego.

Przypominają w nim, że „Tylko w jednym miejscu (nad rzeką Brdą) płyta pomostu zawieszona jest na wantach (linach) zamocowanych na pylonie. To właśnie tu wystąpiły problemy z elementami mocowania want do płyty pomostu”. Z tego powodu z ruchu został wyłączony nie tylko ruch pojazdów na moście, ale także ruch pieszy i ruch na rzece - pod mostem (nie dotyczy to ul. Toruńskiej).

Uszkodzone mocowania/fot.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Drogowcy zapewniają też, że pozostałe elementy liczacej 1,5 km Trasy Uniwersyteckiej są w bardzo dobrym stanie technicznym.

Ekspertyza w rękach projektantów

Pierwszym krokiem naprawczym ma być zlecenie, w trybie bezprzetargowym, podparcia obiektu, do czego trwają przygotowania. Most został już skontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. - Obecnie czekamy na wydanie przez WINB ewentualnych zaleceń lub nakazów co do dalszego postępowania - czytamy w raporcie.

Przekazano też ekspertyzę do projektantów mostu, firmy Transprojekt Gdański. - Analizujemy podjęcie odpowiednich kroków na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania - zapowiada Zarząd Dróg.

Jak odkorkować ulice?

Drogowcy deklarują też starania o usprawnienie podróży przez miasto. - Wykonawca przebudowy ul. Kujawskiej przygotowuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej w obszarze ronda Bernardyńskiego. Celem jest uruchomienie przejazdu ul. Toruńską - zapowiadają.

Początkowo przejazd miałby być możliwy tylko w kierunku ronda Toruńskiego, ze wzlgędu na znajdujący się na ul. Toruńskiej magazyn materiałów budowlanych na potrzeby przebudowy przy ul. Kujawskiej. 

- Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie, wdrożymy następnie również II etap, czyli otworzymy dla ruchu ul. Toruńską w obu kierunkach - przekazują drogowcy.

Cały raport publikujemy poniżej. Na stronie dostępna jest także pełna ekspertyza prof. Żółtowskiego.

Pragniemy zapewnić, że ZDMiKP w Bydgoszczy za główny cel stawia sobie bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg w Bydgoszczy.Prowadzone na bieżąco przeglądy obiektów mostowych i objazdy dróg, umożliwiają odpowiednio wczesne podejmowanie działań remontowych i naprawczych.

Decyzja o zamknięciu obiektu mostu Uniwersyteckiego była bardzo trudna, jednak słuszna w świetle przeprowadzonej ekspertyzy.
Rozumiemy, że tego rodzaju decyzje nie są popularne i mogą bulwersować, jednak do zadań ZDMiKP należy czuwać nad stanem infrastruktury drogowej w Bydgoszczy i brać pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg w mieście.

Przypominamy, że Most Uniwersytecki to prawie 1,5 km trasa składająca się 7 obiektów. Prawie wszystkie posadowione są na podporach. Tylko w jednym miejscu (nad rzeką Brdą) płyta pomostu zawieszona jest na wantach (linach) zamocowanych na pylonie. To właśnie tu wystąpiły problemy z elementami mocowania want do płyty pomostu.
Warto wspomnieć, że stan techniczny pozostałych elementów obiektu Trasy Uniwersyteckiej: pylonów, płyty głównej, want, dojazdów czy też obiektów nad ul. Toruńską i Jagiellońską, nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń.

OGÓLNY PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH:
KROK PIERWSZY: Po zamknięciu obiektu, ZDMiKP zleci pilne podparcie obiektu, które z uwagi na ciężar oraz nietypową konstrukcję, wymaga opracowania specjalnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
KROK DRUGI: Kontynuacja podparcia obiektu i jednoczesne wzmocnienie uszkodzonych elementów, gwarantujące zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i zgodności z normami.
Obecnie naszym głównym celem jest pilne podparcie obiektu oraz wprowadzenie działań naprawczych aby jak najszybciej przywrócić ruchu na moście.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE - ZREALIZOWANE :

29 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 Most Uniwersytecki stanowiący fragment Trasy Uniwersyteckiej został zamknięty.
Linia autobusowa nr 57 kursująca na tym odcinku zostaje poprowadzona objazdem
Zamknięte zostały również dla ruchu pieszego i rowerowego przestrzenie zlokalizowane bezpośrednio pod fragmentem mostu, który stanowi zagrożenie (wysokość pylonu).

W dniu 29 stycznia br. ekspertyza została przekazana do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB).

W dniu 1 lutego br.
- na obiekcie przeprowadzony została kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas której w obecności Przedstawiciela ZDMiKP dokonano inspekcji uszkodzonego obiektu. Obecnie czekamy na wydanie przez WINB ewentualnych zaleceń lub nakazów co do dalszego postępowania.
- podjęto rozmowy z Wykonawcą przebudowy ul. Kujawskiej o konieczności zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej, w celu udrożnienia przejazdu tym odcinkiem.

W dniu 2 lutego br.
- przekazaliśmy otrzymaną ekspertyzę do projektantów mostu (Transprojekt Gdański).
- analizujemy podjęcie odpowiednich kroków na drodze prawnej, celem wyjaśnienia nieprawidłowości oraz w zakresie dochodzenia odszkodowania.
- prowadzimy rozpoznanie w zakresie wykonania podparcia mostu oraz określenia kosztów takiego zabezpieczenia. Dla przyspieszenia działań w tej kryzysowej sytuacji, chcemy wybrać wykonawcę przedmiotowych robót bez organizowania przetargu. Naszym celem jest podparcie obiektu w najbliższych tygodniach.

- Wykonawca przebudowy ul. Kujawskiej przygotowuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej w obszarze ronda Bernardyńskiego. Celem jest uruchomienie przejazdu ul. Toruńską.

W porozumieniu z Wykonawcą niniejszego opracowania zostanie przygotowujemy dwuwariantowy projekt zmian w organizacji ruchu zakładający:
I – etap przejazd ul. Toruńską od ronda Bernardyńskiego tylko w kierunku do ronda Toruńskiego
II – etap (uzależniony od postępu robót) – udostępnienie ul. Toruńskiej w obu kierunkach

Obecnie projektant drogowy opracowuje projekt zmian w organizacji ruchu, a po jego uzgodnieniu z Policją zostanie w najbliższym czasie wdrożony etap I.
Jak tylko pozwoli na to sytuacja na budowie, wdrożymy następnie również II etap, czyli otworzymy dla ruchu ul. Toruńską w obu kierunkach.

źródło: zdmikp.bydgoszcz.pl

mk Autor