Wydarzenia 19 mar 2019 | mk
Drozdowski: Zatrzymajmy ekspansję homoseksualizmu do szkół i rodzin

fot. Anna Kopeć

„Nie zgadzamy się na wprowadzanie tematów związanych z LGBT do przestrzeni publicznej, a tym samym narażenie dzieci na kontakt z propagandą homoseksualną” - czytamy w liście otwartym Federacji dla Rzeczpospolitej regionu bydgoskiego. Pismo skierowane zostało do lokalnych władz.

Krzysztof Drozdowski, przewodniczący Federacji dla Rzeczpospolitej regionu bydgoskiego, w imieniu swojej organizacji w liście odniósł się do przyjętej w Warszawie Karty LGBT+.

„Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzaniu karty LGBT+ niezgodnej z polską kulturą i tradycją do szkół i placówek wychowawczych. Stoimy tym samym na gruncie prawa z Konstytucją RP na czele, która chroni dzieci przed ideologizacją wychowania oraz chroni prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami w duchu rozumnej wolności” - czytamy w jego piśmie. 

Federacja domaga się od lokalnych władz wszystkich szczebli deklaracji w tej sprawie i przeciwdziałania próbom wprowadzenia projektu do szkół. „Nie zgadzamy się na finansowanie z budżetu miasta materiałów propagandowych ruchu, którego jedynym spoiwem i ideologią są zagadnienia seksualności niezgodnej z naturą ludzką” - pisze Drozdowski.

„Takie działanie łamie prawa dzieci do ochrony przed natarczywymi działaniami seksualnymi i może mieć nieodwracalne skutki psychologiczne dla młodych ludzi oraz katastrofalne skutki społeczne” - dodaje. Podkreśla też, że temat seksualności powinien być poruszany stosownie do wieku dzieci, a nie od najmłodszych lat, jak chcą tego twórcy Karty. „Propagowanie (tego tematu - przyp. red.) w przestrzeni publicznej jest równoznaczne z deprawacją nieletnich!” - czytamy.

Pismo do minister oświaty Anny Zalewskiej wyrażające sprzeciw wobec Karty LGBT+ w ubiegłym tygodniu wystosowały bydgoskie stowarzyszenia i organizacja katolickie. Ostrzegają w nim m.in., że w zamyśle środowisk LGBT+ Warszawa ma stać się bramą do wprowadzenia podobnej karty do szkół w całej Polsce.

Więcej czytaj: Ideologia gender jest jak powódź. Stowarzyszenia z Bydgoszczy przeciwko Karcie LGBT+

Całe pismo Krzysztofa Drozdowskiego publikujemy poniżej:

Bydgoszcz, 18.03.2019 r.

LIST OTWARTY

Dotyczy: seksualizacji dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i wychowawczych oraz przestrzeni publicznej.

W imieniu środowisk społecznych i politycznych skupionych przy FdR regionu kujawsko-pomorskiego, zwracamy się z apelem do władz wojewódzkich, miejskich oraz wszelkich szczebli samorządu terytorialnego o natychmiastową deklarację w sprawie prób seksualizacji dzieci i młodzieży.

Stanowczo protestujemy przeciw wprowadzaniu karty LGBT+ niezgodnej z polską kulturą i tradycją do szkół i placówek wychowawczych. Stoimy tym samym na gruncie prawa z Konstytucją RP na czele, która chroni dzieci przed ideologizacją wychowania oraz chroni prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami w duchu rozumnej wolności.

Nie zgadzamy się na wprowadzanie tematów związanych z LGBT do przestrzeni publicznej, a tym samym narażenie dzieci na kontakt z propagandą homoseksualną oraz związaną z innymi wynaturzeniami intymności ludzkiego pożycia.

Temat seksualności ludzkiej powinien być poruszany stosownie do wieku dzieci, a propagowanie go w przestrzeni publicznej jest równoznaczne z deprawacją nieletnich!

Nie zgadzamy się na finansowanie z budżetu miasta materiałów propagandowych ruchu, którego jedynym spoiwem i ideologią są zagadnienia seksualności niezgodnej z naturą ludzką. Takie działanie łamie prawa dzieci do ochrony przed natarczywymi działaniami seksualnymi i może mieć nieodwracalne skutki psychologiczne dla młodych ludzi oraz katastrofalne skutki społeczne.

Tym samym popieramy stanowisko lokalnych i ogólnopolskich organizacji broniących praw dzieci i instytucji rodziny jako podstawy zdrowego ładu społecznego.

Prosimy władze regionu wszelkich szczebli o jasną deklarację w tej sprawie i przeciwdziałanie akcjom zmierzającym do wprowadzania homopropagandy w przestrzeń publiczną, do szkół oraz indoktrynację dzieci i młodzieży! Obowiązkiem przedstawicieli obywateli we władzach jest wysłuchanie głosu rodzin, organizacji społecznych i politycznych, Kościoła czy autorytetów z dziedziny psychologii i psychiatrii, i zatrzymanie ekspansji homoseksualistów oraz innych dewiacji do szkół i rodzin.

Nie poddawajmy się terrorowi moralnemu mniejszościowych środowisk, które w imię swej walki o domniemaną równość próbują, poprzez huczne manifestowanie swojej odmienności, doprowadzić do akceptacji zachowań jak dotąd w naszym społeczeństwie nieakceptowalnych.

 

Krzysztof Drozdowski

Członek Zarządu

Przewodniczący regionu kujawsko-pomorskiego Federacji dla Rzeczypospolitej

Do wiadomości:

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Monika Matowska

Kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik

mk Autor