Wydarzenia 8 lip 2018 | Redaktor
Druga młodość parku na Wzgórzu Wolności

Wizualizacja parku na Wzgórzu Wolności / fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Trwa rewitalizacja parku na Wzgórzu Wolności. Ma on zachęcać do spacerów i ponownie stać się szlakiem z atrakcyjnymi punktami widokowymi. Koszt inwestycji to blisko 1,85 mln zł.

Tereny na skarpie Wzgórza Wolności mają odzyskać dawny blask. Zaplanowano szereg działań, których celem jest przywrócenie wartości użytkowych parku.

Przede wszystkim uporządkowana zostanie szata roślinna. Dużą część prac przy starodrzewie zrealizowano już w okresie jesienno-zimowym. Obecnie trwają roboty ziemne w rejonie polany na wysokości istniejących bloków. Przygotowywane jest podłoże pod nowe nasadzenia. W tym miejscu mają zostać wykonane zróżnicowane gatunkowo łąki oraz dosadzone będą zioła. W całym parku pojawią się też nowe drzewa i krzewy, których owoce stanowić będą pokarm dla ptaków i owadów. W planach są również działania stabilizujące skarpę.

fot. UMB

Jesienią mają zostać ustawione ławki, tablice informacyjno-dydaktyczne, karmniki i kosze na śmieci. Na drzewach zawisną dodatkowe budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz pojawią się hotele dla owadów. Park otrzyma również nowe oświetlenie.

Na Wzgórzu Wolności trwają też prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego. Wykonywane są podbudowy i ustawiane pierwsze obrzeża. Bliżej bloków trasa będzie miała charakter wspólnego ciągu dla pieszych i rowerzystów. Na wysokości Zielonych Arkad zamieni się w drogę rowerową i biegnącą obok ścieżkę spacerową. W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej powstaną nowe schody łączące park z tą ulicą. Komunikacja nad trasą Uniwersytecką możliwa jest dzięki kładce zbudowanej w 2013 roku.

fot. UMB

Wartość prac w parku na Wzgórzu Wolności to 1,85 mln zł. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich. Miasto korzysta ze wsparcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, że koszt infrastruktury parkowej nie powinien przekroczyć 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych (koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych) całego przedsięwzięcia. Dlatego też większość działań w parku związana jest ze wzbogaceniem i uporządkowaniem szaty roślinnej oraz stabilizacją skarp. Jednak w przygotowanej dokumentacji uwzględniono rezerwę terenu pod elementy takie jak plac zabaw, siłownia plenerowa czy platforma widokowa. Jednak te realizowane będą dopiero w przyszłości.

fot. UMB

Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913. Wykorzystano wówczas istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo utrzymany był w stylu leśno-górskim (tatrzańskim), a jego obszar wynosił 7 ha. Co ciekawe, na terenie parku w 1913 r. Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Masywna, kamienna budowla liczyła 25 m wysokości, a z jej najwyższego tarasu można było podziwiać panoramę miasta. W odrodzonej Rzeczypospolitej w 1920 r. budowlę tę nazwano wieżą Wolności, a park przyjął nazwę parku na Wzgórzu Wolności. W 1928 roku została ona wysadzona w powietrze. Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Źródło: UMB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor