Wydarzenia 11 kwi 2019 | Redaktor

Ponad dwa tysiące uczniów szkół zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego skorzysta ze stypendiów stażowych w ramach wakacyjnych praktyk organizowanych we współpracy z firmami i przedsiębiorstwami. Ponad 4,3 miliona złotych trafi na realizację bydgoskiego projektu „Dzisiaj staż, jutro praca”.

Stażyści otrzymają wsparcie w wysokości 1 500 zł. Źródłem finansowania staży jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy; by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to, co proponujemy, będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Z pakietu trzech projektów edukacyjnych „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Dobry zawód – dobry staż” i „Akcja! Stażowa mobilizacja!” skorzysta 1,5 tysiąca uczniów z 14 szkół w Bydgoszczy, 255 uczniów z 3 szkół toruńskich oraz 258 uczniów z Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół technicznych w Kołaczkowie (powiat nakielski), Mroczy (powiat nakielski), Aleksandrowie Kujawskim i Chełmnie.

Bydgoskie szkoły objęte dofinansowaniem (ponad 4,3 miliona złotych) to:

ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS Ekonomiczno-Administracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1 uczące w 67 zawodach.

Uczestnicy programu, kształcący się między innymi w zawodach technika informatyka, technika programisty, technika weterynarii, technika mechatronika i  technika elektryka, odbywać będą staże zawodowe w firmach w wymiarze 150 godzin. Staże te będą się odbywać w czasie letnich wakacji oraz w weekendy przez trzy lata – do roku 2021. Dla uczniów będzie to szansa na zdobycie nowych umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy. Wyposażeni w fachową wiedzę i kompetencje szybciej odnajdą się na rynku pracy i rozpoczną kariery zawodowe. Obowiązkiem uczestniczących w projekcie pracodawców będzie wyznaczenie opiekunów stażystów. Pracownicy firm, którzy będą pełnić takie funkcje, wezmą udział w kursach, które ich do tego przygotują. 

Programy praktyk zostaną przygotowane przez dyrektorów szkół we współpracy z pracodawcami, co pozwoli dostosować ofertę do indywidualnych predyspozycji uczniów, a także zaangażować właścicieli firm w proces praktycznego kształcenia potencjalnych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów -  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor