Wydarzenia 15 wrz 2018 | Redaktor
Dyrektorzy szpitali uniwersyteckich o zaangażowaniu posła Latosa w rozwój Bydgoszczy

Poseł Tomasz Latos, kandydat na prezydenta Bydgoszczy/fot. Anna Kopeć

„W związku z pojawiającą się w przestrzeni publicznej dyskusją, dotyczącą aktywności Posła Tomasza Latosa na rzecz rozwoju Bydgoszczy, przedstawiamy informacje na temat podejmowanych przez Pana Posła działań, mających na celu rozwój bydgoskich szpitali uniwersyteckich” – zaczynają swój list do mediów dyrektorzy bydgoskich szpitali Jurasza i Biziela.

Publikujemy treść listu w całości:

W związku z pojawiającą się w przestrzeni publicznej dyskusją, dotyczącą aktywności Posła Tomasza Latosa na rzecz rozwoju Bydgoszczy, przedstawiamy informacje na temat podejmowanych przez Pana Posła działań, mających na celu rozwój bydgoskich szpitali uniwersyteckich.

Pan poseł, sprawując od 2005 r. mandat parlamentarzysty wielokrotnie potwierdził swoje  rzeczywiste  i skuteczne zaangażowanie w działania mające na celu rozwój bydgoskiej medycyny. Szczególnie aktywnie Pan Poseł działa na rzecz wsparcia rozwoju  największych szpitali regionu.

W 2007 roku,  dzięki staraniom ówczesnych władz uczelni oraz niezwykle  aktywnemu wsparciu Pana Posła Tomasza Latosa, udało się pozyskać ponad 326 mln zł ze środków  Ministerstwa Zdrowia, na realizację: „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”. Pan Poseł Tomasz Latos przez cały okres trwania tej inwestycji (2007-2015) na bieżąco interesował się przebiegiem prac, monitorował ich postęp oraz udzielał wsparcia w trakcie kontaktów z Ministerstwem Zdrowia.

Dzięki staraniom Pana Posła Tomasza Latosa Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Jurasza zyskał po zakończeniu inwestycji, nowoczesną, funkcjonalną  infrastrukturę pozwalającą na bezpieczne i zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki leczenie pacjentów oraz kształcenie przyszłych lekarzy. Wielomilionowa inwestycja niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności i potencjału naszego miasta, i to nie tylko na medycznej mapie kraju.

 W roku 2012 r. Pan Poseł zorganizował w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 wyjazdowe posiedzenie Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia.  Podczas tego posiedzenia omawiano problematykę bieżącego funkcjonowania krajowego systemu ochrony zdrowia, szeroko zapoznano także szanownych gości z potrzebami bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Spotkanie było również pretekstem do ukazania posłom i senatorom  atrakcji i walorów naszego miasta.

W 2015 roku, Pan Poseł Tomasz Latos, podczas obchodów 35-lecia Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela  zobowiązał się, w obecności Rektora UMK, zaproszonych gości oraz pracowników Szpitala, wspierać nasze działania o zabezpieczenie środków na modernizację i rozbudowę drugiego z bydgoskich szpitali uniwersyteckich. Na zaproszenie Pana Posła, gościliśmy w 2017 roku w szpitalu Ministra Zdrowia. Spotkanie było okazją do przedstawienia Ministrowi naszych potrzeb i problemów.   Dnia 25. 06. 2018 r.  podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę na finansowanie: „Wieloletniego programu medycznego - rozbudowy i przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy” realizowanego w latach 2018 - 2024. Inwestycja opiewa na  blisko 361 milionów złotych, a w zdecydowanej większości (ponad 348 mln zł) zostanie pokryta z budżetu państwa.

Osobiste zaangażowanie i wsparcie pana Posła przyczynia się do rozwoju bydgoskich szpitali ku zadowoleniu mieszkańców miasta Bydgoszczy i całego regionu.   

                                                          dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska

                                                          Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela

                                                           w Bydgoszczy

 

                                                         dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

                                                         Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A.Jurasza

                                                         w Bydgoszczy

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor