Wydarzenia 30 lis 2019 | Redaktor
Emeryci od grudnia mogą dorobić więcej

fot. ilustracyjna, Pixabay

Wkrótce emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Od 1 grudnia 2019 roku limity znów zmieniają się, ale tym razem będą wyższe niż od września.

Od 1 grudnia 2019 roku zmienia się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia. O limitach muszą pamiętać tylko emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury w nielimitowany sposób i nie muszą się martwić rozliczeniami z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (obecnie 1100 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zawieszone w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta i w zależności od tego czy nie przekraczaliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o ok 60 lub 120 zł.

Od 1 grudnia 2019 roku kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3452,20 zł

130% tego wynagrodzenia, tj. 641110 zł

Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%. Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3452,20zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3452,20zł do 6411,10zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jest to kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 449,31 zł, zaś renty rodzinnej dla jednej osoby - 509,22 zł.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje zawieszenie, a nie zmniejszenie świadczenia. Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 641110 zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor