Wydarzenia 29 sty 2019 | Redaktor
Fitch potwierdza rating Bydgoszczy na poziomie „A-”

fot. pixabay

Oznacza to, że perspektywa finansowa dla miasta jest stabilna – informuje ratusz.

Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie „A-” dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. Z kolei długoterminowy rating krajowy dla Bydgoszczy został utrzymany na poziomie „AA+(pol)“. Ratingi mają perspektywę - stabilna.

„Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną opinię, że w średnim okresie miasto utrzyma zdolność do finansowania inwestycji w dużym stopniu ze środków własnych oraz że płynność Bydgoszczy pozostanie bardzo dobra. Zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie w związku z finansowaniem inwestycji, co jednakże nie powinno negatywnie wpłynąć na poziom wskaźników obsługi i spłaty długu” - czytamy w komunikacie Fitch Rating.

Ratingi biorą również pod uwagę bardzo dobre zarządzanie obejmujące zarówno strategię, jak i finanse Bydgoszczy.

„Płynność Bydgoszczy jest bardzo dobra, a stan środków pieniężnych w 2018 r. przewyższał dwukrotnie średnią roczną obsługę długu. Stan środków na rachunkach Miasta na koniec miesiąca wynosił średnio 205 mln zł w 2018 r. i był porównywalny do średnich stanów w 2017 r. Zakładamy, że Bydgoszcz utrzyma dobrą płynność mimo częściowego wykorzystania środków pieniężnych do finansowania inwestycji” – czytamy w raporcie.  „Polityka zarządzania Miastem jest czynnikiem wspierającym rating. Władze Miasta wdrożyły działania racjonalizujące wydatki oraz wspierające wzrost dochodów. Koncentrują się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w Mieście, przyciąganiu inwestorów oraz poprawie lokalnej infrastruktury(…)”.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Tutaj cały komunikat

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor