Wydarzenia 18 lip 2018 | Redaktor
Gospodarstwa dotknięte suszą będą mogły korzystać z ugorów

materiał ilustracyjny / fot. Pixabay

Susza spowodowała, że w wielu gospodarstwach nastąpiło znaczne pogorszenie dostępności zasobów paszowych dla zwierząt gospodarskich oraz wartości odżywczej pasz. Komisja Europejska zdecydowała się wyłączyć Polskę z zakazu prowadzenia produkcji na ugorach.

 

Komisja Europejska przygotowała decyzję, która umożliwi rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych. Grunty takie będą też uznane za obszary proekologiczne EFA.

Z odstępstwa będą mogły skorzystać gospodarstwa, które zostały dotknięte suszą skutkującą stratami w zasobach paszowych dla zwierząt gospodarskich. Derogacja ma na celu umożliwienie wypasania zwierząt lub dokonywania zbioru na cele produkcyjne na ugorach z uwagi na niekorzystną sytuację.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor