Wydarzenia 10 maj 17:47 | Marta Kocoń
Historia Polski po ukraińsku. IPN wydał podręczniki, kurator przekaże je do szkół

Symboliczne przekazanie odbyło się we wtorek (10 maja) w siedzibie Delegatury IPN w Bydgoszczy/fot. Anna Kopeć

Zarys dziejów od chrztu Polski do końca XX wieku przedstawia „przewodnik” wydany dla uczniów ukraińskich w ich ojczystym języku. Do szkół w regionie trafi 500 egzemplarzy, dostępna jest także wersja online do pobrania.

Pierwsze kilkaset sztuk podręcznika na ręce kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika przekazał prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora IPN Gdańsk. „Przewodnik” został pierwotnie przygotowany i wydany w różnych językach sześć lat temu – z myślą o odwiedzających Polskę uczestnikach Światowych Dni Młodzieży. Teraz wznowiono wersję ukraińską. Może być przydatna starszym uczniom szkoły podstawowej, licealistom, a nawet dorosłym.

– To niewielki objętościowo materiał, który próbuje przybliżyć na stu bogato ilustrowanych stroniczkach 1000 lat historii Polski – tłumaczył prof. Golon. – Najwięcej miejsca autorzy poświęcili II wojnie światowej. Jest tam też oczywiście mowa o zbrodni wołyńskiej, ale pamiętajmy – to podręcznik historii Polski, on nie jest nastawiony na polsko-ukraińskie stosunki i gdy był pisany, nie spodziewano się pojawienia w naszym systemie oświatowym tysięcy uczniów z Ukrainy – wyjaśniał. Dodał, że prawdopodobnie z myślą o tych uczniach trzeba będzie przygotować specjalne wydawnictwa na nowy rok szkolny.  

Ta nasza [polsko-ukraińska – przy. red.] historia składa się nie tylko z rzeczy trudnych i bolesnych, ale też z rzeczy, które nas bardzo mocno łączą – podkreślił prof. Golon. – Na pewno łączy nas sojusz w wojnie polsko-bolszewickiej: wielu ukraińskich żołnierzy walczyło za Polskę i za wolną Ukrainę i zapisało się bardzo dobrze na kartach wspólnej historii – mówił. Wśród zasłużonych dla Polski postaci wymienił też Symona Petlurę i bp. Grzegorza Chomyszyna. Zwrócił również uwagę na to, że wiele rodów szlacheckich i magnackich uważanych za polskie było etnicznie „wymieszanych” z rodami ukraińskimi, w tym Sobiescy.

– Obecnie w naszym województwie w szkołach i przedszkolach uczy się ok. ośmiu tys. uchodźców z Ukrainy, co stanowi nieco ponad dwa proc, wszystkich uczniów – poinformował kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Większość to uczniowie szkół podstawowych, a 730 z nich – ponadpodstawowych. To właśnie do nich mają trafić papierowe wydania podręczników historii Polski po ukraińsku, szczególnie do oddziałów przygotowawczych. – Co drugi ukraiński uczeń uczęszcza do takiego oddziału – tłumaczył kurator.

– Młodego człowieka z Ukrainy moim zdaniem powinny zainteresować szczególnie dwa fragmenty tego przewodnika: pierwszy mówiący o czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy Korona Królestwa Polskiego weszła w posiadanie terenów, które są obecnie częścią Ukrainy, włącznie z Kijowszczyzną. Drugi, drażliwy, ale bardzo istotny, to rzeź mieszkańców Wołynia dokonana przez Ukraińców z Ukraińskiej Powstańczej Armii w czasie II wojny światowej – mówił. – Mam nadzieję, że ten przewodnik będzie zachętą dla uczniów z Ukrainy do lepszego poznawania historii naszego kraju i że będą czytali go ze świadomością, że oni tu i teraz zapisują kolejne karty historii Polski, o której za jakiś czas będą się uczyć kolejne pokolenia.

Do szkół trafi 500 papierowych egzemplarzy podręcznika, do rozdania uczniom oraz do zbiorów bibliotek. Uczniowie będą także informowani o możliwości pobrania przewodnika w wersji elektronicznej: „Путівник з історії Польщі 966–2016”.

Przekazaniu książek towarzyszyła prezentacja wybranych wydawnictw IPN o stosunkach polsko-ukraińskich XX w. napisanych w języku polskim i ukraińskim. Publikacje w języku ukraińskim są dostępne tutaj: Видання IPN укр.

Zdjęcia: Anna Kopeć

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji