Wydarzenia 6 kwi 2018 | Redaktor
Jak handlować alkoholem w nocy? Niech się wypowiedzą mieszkańcy

9 marca tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wprowadzająca ograniczenia w piciu alkoholu w miejscach publicznych oraz w nocy. Teraz radni mają 6 miesięcy na dostosowanie przepisów do ustawy.

Rada Miasta musi podjąć uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, zasady lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, może także przyjąć uchwałę ograniczającą sprzedaż trunków w godzinach nocnych – od 22.00 do 6.00.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński zwrócił się z interpelacją do prezydenta miasta o zorganizowanie konsultacji społecznych, w których mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć, czy są za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w nocy, w jakich godzinach zakaz miałby obowiązywać, czy dotyczyłby całego miasta czy tylko niektórych osiedli.

Radny proponuje, aby podczas konsultacji wziąć pod uwagę także inne warianty, na przykład zakaz sprzedaży od północy do 6.00 lub od 2.00 do 6.00.

Zdaniem Jana Szopińskiego, radni nie powinni odgórnie decydować za mieszkańców, czy chcą wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Obawia się, że zakaz może spowodować problemy finansowe małych sklepików, a także, że wzrośnie liczba nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu.

W opinii Rafała Bruskiego, ostateczną decyzję w sprawie konsultacji dotyczących zmian w sprzedaży alkoholu na terenie miasta powinna podjąć Rada Miasta.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor