Wydarzenia 29 sty 10:37 | Redaktor
Jak Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy została Akademią

Fot. własne: Posiedzenie Senatu AKP

Wczoraj odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni oraz ostatnie Dyplomatorium w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dyplomy wręczono bardzo szerokiej rzeszy studentów .

Wczoraj odbyło się ostatnie Dyplomatorium w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, bowiem Uczelnia dzięki bardzo dobrym wynikom naukowym mogła przekształcić się
w Akademię Kujawsko-Pomorską.

Przyznać należy, że to bardzo duży sukces bydgoskiej uczelni, gdyż jest jedyną uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy i regionie, która dołączyła do elitarnego grona szkół akademickich.  

Przekształcenie szkoły wyższej w akademię nie ogranicza się jedynie do zmiany jej nazwy - podkreślają władze uczelni. Nasz awans to przede wszystkim wzmocnienie pozycji placówki na rynku edukacyjnym i szersze możliwości utworzenia nowych kierunków kształcenia. Dzisiejsze święto jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem a dla władz i pracowników naukowych wyzwaniem  do dalszej ciężkiej pracy – powiedział  prezydent AKP Roman Czakowski ale jest też zwieńczeniem dotychczasowych wysiłków zakończonych sukcesem.


Vivat Akademia, Vivat Profesores.

Dzięki wytężonej pracy i dobrym wynikom ostatniej ewaluacji naukowej, nasz Wydział Nauk Prawnych otrzymał kategorię B plus, a Wydział Nauki o Kulturze i Religii B. To właśnie te wydziały zapracowały na uzyskanie statusu akademickiego co jest dla nas bardzo ważne i stanowi – całkowicie nową rzeczywistość- mówiła dr Helena Czakowska, rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej. Wszystko to zobowiązuje nas do utrzymania stałego wysokiego poziomu dla zachowania tej nazwy „akademia" i wynikających
z niej zobowiązań mówi profesor Igor Zgoliński, prorektor do spraw nauki AKP.  Stąd uczelnia jeszcze bardziej będzie kładła nacisk na naukę. W ramach Wydziału Nauk Prawnych, już od 1. marca zamierzamy uruchomić Kolegium Doktorskie, a niedługo później planujemy również uruchomienie szkoły doktorskiej, oraz nowe kierunki na „Prawie” takie jak: cyberbezpieczeństwo, penitencjarystyka, czy też psychokryminologia. Wczoraj podczas Święta Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz dyplomatorium, podczas którego wręczono Dyplomy Ukończenia Studiów oraz po raz pierwszy przyznane zostały tytuły Ambasadora Uczelni.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy utworzona została w milenijnym 2000 roku.
Jej mury opuściło ponad 30 tys. absolwentów wtudiów wyższych I i II stopnia.

Akademii Kujawsko-Pomorskiej życzymy dalszych sukcesów

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor