Wydarzenia 15 mar 13:42 | kd
Jest las, a  mają być domy. Mieszkańcy Miedzynia protestują

Prawie hektar lasu rosnący na bydgoskim Miedzyniu ma zostać poddany wycince. Na jego miejscu powstaną domki jednorodzinne. Mieszkańcy Miedzynia protestują w obronie lasu

Obecnie przedmiotem sprzedaży przez Miasto będzie 7 działek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wiśniowej tj. dz. nr 20/8 o pow. 0,1390 ha, nr 20/9 o pow. 0,1390 ha, nr 20/10 o pow. 0,1390 ha, nr 20/17 o pow. 0,1390 ha, nr 20/18 o pow. 0,1390 ha, nr 20/19 o pow. 0,1390 ha i nr 20/20 o pow. 2107 ha w obrębie 46. Te działki mają być wystawione do sprzedaży już w II kwartale tego roku, a działki stanowiące kolejny pas zabudowy sukcesywnie w następnych kwartałach.

Pod koniec lutego do Urzędu Miasta został skierowany wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń-Wiśniowa".

Warto podkreślić, że ponad 10 lat temu, gdy konsultowano zapisy obecnie obowiązującego planu, mieszkańcy mieli o wiele niższą świadomość w zakresie wpływu drzew i zieleni na komfort życia w mieście, a także o zagrożeniach, które niesie ze sobą smog, a w szczególności tzw. niska emisja. Obecnie, naukowe fakty w tym zakresie są szeroko znane, stąd też większa świadomość społeczna w tym zakresie. Również ostatnie działania miasta - informacje o przystąpieniu do projektu, w którym priorytetem ma być ochrona terenów zieleni i opracowanie standardów ochrony drzew, pokazują jak wiele zmieniło się w powszechnej świadomości.

- czytamy w pismie, które jak dotąd pozostało bez odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta.

- teren przeznaczony pod wycinkę.

 

 

 

Dotychczas las zapewniał mieszkańcom miejsce odpoczynku i spacerów. Jest ważnym terenem zielonym wśród rozrastajacej się zabudowy. Pozwalał też na odetchnięcie świeżym powietrzem, którego mieszkańcy tej części miasta nie mają w nadmiarze z powodu smogu.

Las ten zasługuje na szczególną ochronę z wielu względów. Jest to piękny, dojrzały drzewostan mieszany (głównie sosnowy), bogaty zarówno w florę jak i faunę (od ptaków przez sarny, lisy aż do łosi - w załączeniu dokumentacja zdjęciowa). Jega dewastacja już się rozpoczęła - od bezkarnej samowolnej wycinki na działce u zbiegu ulic Wiśniowej i Sosnowej. Obszar ten w części należy do właścicieli prywatnych, w częśći do Miasta Bydgoszcz a w części do Gminy Białe Błota i ze wszystkich tych stron jest niszczony. Nadleśnictwo Białe Błota prowadzi intensywne wycinki ( ale i nasadzenia), prywatni właściciele podzielili swoją część na działki budowlane i wycięli drzewa niemal co do sztuki więc grunty należące do Miasta Bydgoszcz są ostatnim ocalałym fragmentem pięknego lasu wciąż służącym okolicznym mieszkańcom.

- tłumaczy Dominika Rybka.

Jednocześnie mieszkańcy stworzyli petycję do prezydenta miasta pod którą podpisało się już ponad 1000 osób.

- Odstąpienie od sprzedaży działek położonych na Miedzyniu przy ul. Wiśniowej (działki o numerach 20/8, 20/9. 20/10, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20) - postulują mieszkańcy w petycji skierowanej do prezydenta. Proszą również o utworzenie na terenie działek należących do miasta parku leśnego.

 

kd Autor