Wydarzenia 19 sty 2020 | Redaktor
Uroczystości w przeddzień jubileuszu 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy

W niedzielę 19 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 w Kościele Świętej Trójcy w Bydgoszczy odbyła się Msza Święta za Bydgoszczan w setną rocznice powrotu Bydgoszczy do Rzeczypospolitej. Mszę celebrował Proboszcz Parafii Ks. Prałat dr Bronisław Kaczmarek Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej. Msze uświetniła muzycznie orkiestra dęta pod dyrekcję Ewy Makuli.

We mszy uczestniczyli przedstawiciele licznych organizacji, w tym Towarzstwa Miłośników Miasta Bydgoszczy z prezesem Jerzym Derendą.

Po zakończeniu Mszy Św. wielu z bydgoszczan udało się pod pomnik poświecony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przy ul. Seminaryjnej (pierwotnie stał na placu Poznańskim) zbudowany w 1932 roku jako wotum bydgoszczan za powrót Bydgoszczy do Macierzy.

Monument był wyrzeźbiony z białego piaskowca z Szydłowca. Stał na trójstopniowej podstawie, na smukłym cokole. Pomnik zaprojektowany i wykonany został przez Trieblera i Gajewskiego. Całość monumentu miała wysokość 6 metrów, a sama figura Pana Chrystusa - 2,20 metra. Pierwotny napis cokole głosił: "Najświętszemu Sercu Jezusa - Bydgoszcz Wyzwolona". Kamień węgielny pod monument położono 30 marca 1930 roku.

Pomnik został odsłonięty 2 października 1932 r. u zbiegu ulic Mazurskiej (już nieistniejącej) oraz ulic Szubińskiej i Stromej. Uroczystość przeobraziła się w patriotyczną manifestację. - Wzięło w niej udział 15 tys. ludzi, 45 księży, 138 sztandarów. Pomnik poświęcił ksiądz kanonik Kazimierz Stepczyński. 

Stał tam zaledwie siedem lat. Krótko po rozpoczęciu wojny 7 listopada 1939 roku, pomnik zburzyli Niemcy wysadzając go w powietrze a ocalałą po wybuchu głowę Chrystusa rozbijali młotami. We wrześniu 1945 roku, w miejscu, w którym stał pomnik, na betonowej podstawie wzniesiono dębowy krzyż. W latach sześdziesiątych w związku z budową ronda na placu Poznańskim przeniesiono go na skarpę pomiędzy ul. Seminaryjną a Szubińską, przed budynek szpitala gdzie do dziś stoi nowy pomnik, który odbudowanu został z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Współczesny pomnik zaprojektował i wykonał nieżyjący już bydgoski artysta malarz i rzeźbiaż Marek Rona. Pomnik odsłonieto 24 czerwca 2010 roku pomnik poświecił Biskup Jan Tyrawa. Procesja przejdzie do kościoła pw. Świętej Trójcy na uroczystą Mszę Świetą. Podczas uroczystości Bydgoszczanie usłyszeli hejnał Bydgoszczy, hymn Polski, pieśni kościelne. 

Dzisiaj napis na cokole brzmi:
Najświętszemu Sercu Jezusa - Bydgoszcz Wyzwolona
1932
2010

 

Ta ważna uroczystość odbyła się jak corocznie w niedzielę najbliższą dacie powrotu Miasta do Macierzy a dzisiejsza Jubileuszowa Setna Rocznica miała miejsce w 11 lat od odsłonięcia współczesnej wersji pomnika wotum bydgoszczan za Wolna Bydgoszcz.  

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor