Wydarzenia 18 mar 2018 | Redaktor
Krok do rozbudowy Filharmonii Pomorskiej

fot. Anna Kopeć

Spółka „Inwestycje Regionalne” ma zająć się m.in. rozbudową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Chce ją założyć samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W poniedziałek (19 marca) nad stosowną uchwałą będą głosować radni sejmiku. Ale są też tacy, którzy dostrzegają w tej uchwale niebezpieczeństwa.

Powstanie spółki, która ma się w imieniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego zająć  się inwestycjami, zapowiedział kilka dni temu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.  Podczas uroczystości objęcia Filharmonii Pomorskiej mecenatem Enei zapewniał, że samorząd województwa zamierza rozbudować i zmodernizować FP, której obecny budynek skończy w tym roku 60 lat. – Wyceniamy tę inwestycję na około 150 milionów złotych. Jesteśmy przygotowani – podkreślał Ostrowski. - Czekamy teraz na miasto, które musi uchwałą rady zmienić plan zagospodarowania. Ujawnił też wtedy, że zarząd województwa zamierza powołać spółkę kujawsko-pomorskie Inwestycje Regionalne, która będzie przygotowywać i prowadzić inwestycje w regionie, m.in. te w infrastrukturze kultury. - Prowadzenie procesów inwestycyjnych będzie prostsze - mówił.

Rozbudowa zyskuje zwolenników

W miniony poniedziałek (12 marca) w foyer Filharmonii odbyło  się posiedzenie „Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wśród zaproszonych gości byli również radni miejscy, konserwatorzy zabytków i urbaniści. Dyrektor Filharmonii Maciej Puto przedstawił plan potrzeb tej instytucji. Mówił zarówno o koniecznej modernizacji jak i o rozbudowie.

Wcześniej na styczniowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy przekonywał:  – Remont i rozbudowa gmachu są bezwzględnie konieczne . I zrobił to skutecznie, bo  jednogłośnie radni przyjęli oficjalnie Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy, w którym napisali m.in.: „Uznając kulturotwórczą rolę Filharmonii Pomorskiej na arenie Polski i Europy, jej niekwestionowany wkład w rozwój cywilizacyjny, intelektualny i duchowy mieszkańców Bydgoszczy oraz ogromną wartość marki FP jako narzędzia promocyjnego rozsławiającego dobre imię Miasta i jego Samorządu, Rada Miasta Bydgoszczy uznaje za bezwzględnie konieczną inwestycję w rozbudowę i remont liczącego sobie 60 lat gmachu (…)”.

Z kolei w poniedziałek (19 marca) radni sejmiku wojewódzkiego debatować nad powołaniem spółki „Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.   Ma ona być w całości własnością województwa kujawsko-pomorskiego z kapitałem 50 tysięcy złotych. Samorząd chce jej powierzyć „realizowanie działań wspierających procesy organizowania zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności polegających na tworzeniu stosownej infrastruktury technicznej służącej wykonywaniu tych zadań”.

Kardynalna waga dla rozwoju

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in. „W ramach obecnie zidentyfikowanych działań inwestycyjnych (…) w najbliższych latach dwa projekty (…) zyskały kardynalną wagę dla rozwoju kultury i budowania marki województwa kujawsko-pomorskiego. Dwie liczące się w kraju bydgoskie instytucje muzyczne Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Opera Nova to filary regionalnej kultury, których artystyczny potencjał i pozycję w skali kraju i Europy należy objąć nie tylko codzienną troską natury ekonomicznej, ale i dbałością o jej nowoczesny wizerunek i ofertę, która jest w stanie sprostać wymaganiom współczesnego odbiorcy z kraju i zagranicy. Z tej racji konieczna jest stała poprawa infrastruktury instytucji, warunków jej działania, w tym warunków pracy zespołów artystycznych, zwiększenia komfortu obsługi widzów, jakości propozycji artystycznych, a także wzmocnienie konkurencyjności instytucji na forum krajowym i międzynarodowym, by na swoich scenach mogły bez dotychczasowych ograniczeń gościć wybitnych artystów z całego świata i organizować markowe, międzynarodowe wydarzenia artystyczne jak m.in. Bydgoski Festiwal Operowy czy jeden z najstarszych w kraju – Bydgoski Festiwal Muzyczny.

Służyć temu ma planowana modernizacja i rozbudowa siedzib Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Gmachy będące siedzibami tych dwóch wojewódzkich instytucji są jednymi z najbardziej rozpoznawanych symboli infrastruktury kulturalnej województwa kujawsko-pomorskiego. Ich rozbudowa i modernizacja należy do działań priorytetowych samorządu województwa”.

W uzasadnieniu uchwały wskazany został jeszcze jeden projekt inwestycyjny: „Kolejną ważką inwestycją, którą Województwo Kujawsko-Pomorskie zamierza powierzyć Spółce jest rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynikająca z konieczności koncentracji obsługi mieszkańców województwa w jednym miejscu, struktura ta bowiem obecnie jest rozproszona w wielu częściach miasta, co niewątpliwie ogranicza mieszkańcom dostępność do usług świadczonych przez administracje publiczną”.

Filharmonia to przykrywka

Ten zapis wywołał żywą reakcję w Bydgoszczy. Radny Andrzej Walkowiak (Porozumienie Jarosława Gowina) napisał na Facebooku: „Krótko mówiąc radni mają się zgodzić, aby kolejna spółka - obok chociażby KPIM - mogła zaciągać wielomilionowe kredyty i realizować inwestycje, które wskaże zarząd. O wszystkim decydować będzie zatem marszałek i jego zastępcy, a radni nie będą mieli wpływu nie tylko na to co będzie realizowane, ale nawet nie będą mogli kontrolować wydawanych pieniędzy, bo spółka będzie podmiotem prawa handlowego. To chory mechanizm pozwalający zarówno na ukrywanie faktycznego zadłużenia naszego województwa oraz na dystrybucję publicznych środków bez publicznej (sejmikowej) kontroli. W uzasadnieniu wspomina się, wprawdzie że spółka ma realizować inwestycje w bydgoskiej operze i filharmonii, ale to moim zdaniem tylko „przykrywka” dla realizacji ewentualnych innych przedsięwzięć. Marszałek może podjąć np. decyzję o budowie centrum kongresowego dla pana Żydowicza w Toruniu. W uzasadnieniu zapowiada się np. zamiar rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego (sic!). Zamiast go zwijać (mamy przecież realizację ostatniej transzy unijnej) i decentralizować mamy zapowiedź rozrostu imperium i jego toruńskiej centralizacji. Jutro będziemy na ten temat debatować. Zobaczymy jakie padną argumenty. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, abym mógł poprzeć projekt w takim kształcie”.

Spółka we władzy Marszałka 

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy też: „Podkreślenia wymaga, iż Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działać będzie w formule podmiotu wewnętrznego, nad którym Województwo zamierza sprawować kontrolę tożsamą jak nad własnymi jednostkami organizacyjnymi. W tym względzie statut podmiotu regulujący uprawnienia władcze, kontrolne i zarządcze Województwa odpowiadał będzie rygorom określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  warunkującym możliwość zamówień tzw. in house”.

W porządku obrad debata i głosowanie nad uchwałą o powołaniu spółki wpisane są jako punkt 20. Ostatni merytoryczny.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor