Wydarzenia 28 mar 2020 | Krzysztof Drozdowski
Kwietniowy bonus dla emerytów i rencistów [KOMUNIKAT]

fot. nadesłane/ZUS

Od kwietnia 430 tysięcy emerytów i rencistów otrzyma dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. „13. emeryturę”. Jej wysokość to 1200 zł brutto.

W kwietniu rozpocznie się wysyłka listów z informacją dotyczącą przyznania i wysokości emerytury lub renty po waloryzacji. Tak zwana „13. emerytura” będzie wypłacana z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków. 

 - Kwota „13. emerytury” wynosi w tym roku 1200,00 zł brutto. W większości przypadków trzeba od tej kwoty potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. To daje typową kwotę „na rękę” 981 zł. Co ważne z dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. To ważna informacja dla osób z długami.  - Środki z tzw. „trzynastki” będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać i co za tym idzie nie zostaną zajęte przez komornika – poinformowała Rzecznik Regionalny ZUS Krystyna Michałek.

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona tym osobom, które na dzień 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo innych wymienionych w ustawie świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Jeśli na ten dzień wypłata jest zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie przysługuje.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało osobom pobierającym:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty socjalne, szkoleniowe,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • renty rodzinnej,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Co istotne, do renty rodzinnej, którą pobiera kilkoro członków rodziny, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę np. jeśli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby to każdej będzie przysługiwać po 400,00 zł (brutto). Z podziału takiego wyłączona jest osoba, która równocześnie pobiera rentę socjalną, gdyż ona dostaje całą "trzynastkę" ze swoim świadczeniem.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS  lub emerytury wypłacanej wraz z  rentą wypadkową – osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy 13 emeryturę wypłaci ZUS.

Inf. na podst. mat. ZUS

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.