Wydarzenia 21 kwi 2019 | Redaktor
Na hulajnodze i deskorolce do parku nie wjedziesz

fot. UMB

Bydgoscy radni przyjmą na najbliższej sesji nowe regulaminy parków na Wzgórzu Dąbrowskiego i Wzgórzu Wolności.

„Parki miejskie mają ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców. W celu zachowania i utrzymania walorów przyrodniczych tych terenów wprowadzamy zasady korzystania z terenów parkowych. Także w rewitalizowanych parkach na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego będą obowiązywać regulaminy. Tereny parków miejskich, z uwagi na swoje walory przyrodnicze, od wielu lat stanowią miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Bydgoszczy” – informuje ratusz.

Żeby w parkach było czysto i przyjemnie, Rada Miasta ustanawia regulaminy, które określają jak powinniśmy z nich korzystać. Dzięki spisanym zasadom, które znajdują się na tablicach informacyjnych w danym parku, każdy korzystający wie, jakich zachowań unikać, by nie naruszać zasad współżycia społecznego.

W związku z kończącą się rewitalizacją dwóch parków - na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego oraz w trosce o bezpieczeństwo użytkowników parków konieczne jest wprowadzenie regulaminu korzystania z obu tych miejsc.

I tak, na terenie obu parków nie będzie możliwości poruszania się wszelkimi pojazdami (z wyłączeniem właścicieli dojeżdżających do posesji i posiadających zezwolenie na wjazd). Zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich. Na terenie parku na Wzgórzu Wolności istnieje możliwość jeżdżenia na rowerze po wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Ze względu na charakter tych miejsc nie będzie możliwe poruszanie się na deskorolkach i rolkach.

Parki są obecnie rewitalizowane i zgodnie z założeniami będą spełniały rolę terenów wypoczynkowych, służących aktywnej rekreacji i edukacji przyrodniczej. Ponadto muszą być bezpiecznym miejscem spacerów, relaksu, zabawy i spotkań. W związku z tym zakazane jest grillowanie, palenie ognisk oraz pozostawiania palących się przedmiotów. W celu ochrony roślinności nie można rozkopywać gruntu oraz uszkadzać roślinności. W związku z przyrodniczym charakterem parków należy unikać płoszenia ptaków oraz dokarmiania ich w innych miejscach niż karmniki.

Spacerujący z psami i kotami muszą uważać, by ich czworonogi nie wchodziły na tereny rabat bylinowych, łąk i polan rekreacyjnych i miejsca po byłym cmentarzu żydowskim.

Parki są przestrzenią publiczną, które służą ogółowi użytkowników, w związku z tym ratusz zachęca do dbania o wspólne tereny zielone oraz do ewentualnego zgłaszania służbom miejskim sytuacji niszczenia i uszkadzania elementów infrastruktury parkowej.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy, oprac. bw

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor