Wydarzenia 10 kwi 2018 | Redaktor
Nagrody dla najlepszych gimnazjalistów

fot. K-PKO

Laureaci konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów odebrali nagrody podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.

W poniedziałek (9 kwietnia) odbyła się gala laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu dla uczniów z rejonu bydgoskiego.

W konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 wzięło udział 22 441 uczestników, o 3126 uczestników mniej niż w poprzednim roku szkolnym (oczywiście powodem jest brak uczniów klasy I w wyniku reformy edukacji). Wzrosła za to o 50 liczba laureatów.

W bieżącym roku szkolnym zorganizowano 13 konkursów dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Największą liczbę uczestników zgromadził konkurs z j. angielskiego – 4276 uczniów. Najmniej uczniów wzięło udział w konkursach z języków:  rosyjskiego (214), hiszpańskiego (210) i francuskiego (202).

W całym województwie uczniowie zdobyli 432 tytuły laureatów z czego: w rejonie bydgoskim – 163 tytuły laureatów, w rejonie toruńskim – 205, w rejonie włocławskim – 64.

Najwięcej tytułów laureatów uczniowie zdobyli z przedmiotów ścisłych: matematyki (72), fizyki (63), chemii (59).

Uczniowie z bydgoskich szkół zdobyli 110 tytułów laureatów.

Najlepsze bydgoskie szkoły:

 1. Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy – 42 finalistów i 52 laureatów;
 2. Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy – 15 finalistów i 12 laureatów;
 3. I Katolickie Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy – ośmiu finalistów i pięciu laureatów;
 4. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Bydgoszczy - pięciu finalistów i pieciu laureatów;
 5. Gimnazjum nr 17 w Bydgoszczy – sześciu finalistów i czterech laureatów.

Wielokrotni laureaci

 1. Szymon Czajkowski - Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy - laureat konkursów przedmiotowych z chemii, fizyki i matematyki.
 2. Zofia Anna Grabowska - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy - laureatka konkursów przedmiotowych z chemii, fizyki i matematyki.
 3. Adam Piotr Ignaczak - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - laureat konkursów przedmiotowych z chemii, fizyki i geografii.
 4. Julia Sulik - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - laureatka konkursów przedmiotowych z fizyki,  języka polskiego i matematyki.

Uhonorowani zostali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów, wśród nich  opiekunowie z bydgoskich szkół:

 1. Bernadeta Szmańda - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z matematyki, 12 laureatów.
 2. Romaric Abdoul - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z fizyki, siedmiu laureatów.
 1. Małgorzata Piekarska - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z informatyki, siedmiu laureatów.
 2. Piotr Malinowski - Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy - konkurs przedmiotowy z fizyki, pięciu laureatów.

 

Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do uzyskania w etapie wojewódzkim lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 90% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu wojewódzkiego, w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników liczba laureatów ulega odpowiednio zwiększeniu.

Uprawnienia laureatów

Laureatom konkursów organizowanych i współorganizowanych dla uczniów gimnazjów, przysługują następujące uprawnienia:

 • celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu
 • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,

a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu, a tym samym uzyskanie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku, zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym

 • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół, jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydatów.

Uprawnienia finalistów:

 • wpis na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia zgodnie z wykazem opracowanym przez kuratora oświaty;
 • komisje rekrutacyjne uwzględniają tytuł finalisty konkursu w procesie rekrutacji przyznając odpowiednia liczbę punktów określoną rozporządzeniem MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

Źródło: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor