Wydarzenia 19 sty 09:37 | Krzysztof Drozdowski
Niemiecki burmistrz oddał klucze do bram miasta [KARTKA Z KALENDARZA]

Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego oraz pokoju w Trewirze było już jasne, że Wielkopolska, a także Bydgoszcz, zostaną włączone do Polski. 19 stycznia 1920 roku, o godz. 18.00 w Ratuszu Miejskim odbyło się uroczyste przekazanie miasta w polskie władanie.

Zarówno Niemcy, jak i Polacy wystawili liczne grono przedstawicieli. Ze strony niemieckiej w ratuszu obecnie byli: burmistrz Hugo Wolff, radca budowlany Metzger, radcy miejscy Plasse, Friedlander, Bengsch, Hippe, dr Kupfender, Rose, Eckert, Bessert, dr Schlemm, dr Pfeiler, Doerfel, radcy magistratu dr Schubert oraz dr Damerow oraz 28 przedstawicieli miasta. Strona polska wystawiła delegację, w skład której weszli radca sprawiedliwości Melchior Wierzbicki, delegat przy magistracie adwokat Jan Maciaszek, dr Jan Biziel, starosta Stefan Niesiołowski, radca miejski Jan Teska, radca miejski Antoni Czarnecki, ks. Prebendarz Jan Filipiak, właściciel dóbr Sobiejuchy Mieczysław Chłapowski, właściciel apteki Władysław Kużaj oraz skarbnik Rady Ludowej kupiec Jan Milchert. Po wzajemnym przedstawieniu się obu delegacji głos zabrał burmistrz Hugo Wolff.

Po zakończeniu swojego przemówienia dotychczasowy burmistrz wziął na ręce atłasową poduszkę, na której umieszczono mosiężny klucz. Był to symboliczny klucz do bram miasta. Przyjmując symboliczny klucz adwokat Jan Maciaszek również wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Część oficjalną rozszerzono jeszcze o odczytanie nominacji Jana Maciaszka na komisarycznego prezydenta miasta. Odczytu zarówno w języku polskim, jak i niemieckim dokonał radca Melchior Wierzbicki. Swoją przemowę zakończył trzykrotnym: „Niech żyje!” na cześć nowego prezydenta. Całość uroczystości trwała 20 minut i zakończyła się o godz. 18.20. Akt przejęcia władzy w mieście został zatwierdzony rozporządzeniem zawartym w Dzienniku Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej.

Dotychczasowy niemiecki burmistrz pozostał jeszcze w mieście. Z Bydgoszczy wyjechał dopiero pod koniec marca 1920 roku.

Z gabinetu przeznaczonego dla prezydenta usunięto portret Fryderyka II i zawieszono obraz przedstawiający poznański ratusz. Uczyniono to z powodu braku portretów polskich przywódców. Rozpoczęło się oczekiwanie na wkroczenie pierwszych polskich oddziałów wojskowych.

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.