Wydarzenia 28 lut 2018 | Redaktor
Nowa droga rowerowa i torowisko wzdłuż Toruńskiej

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na kolejną ważną inwestycję komunikacyjną. Skorzystają na niej przede wszystkim mieszkańcy osiedli Łęgnowo i Łęgnowo Wieś. Jak podaje portal bydgoszcz.pl, wzdłuż ulicy Toruńskiej zmodernizowane zostanie torowisko i dodatkowo powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

- Przygotowany w ubiegłym roku program funkcjonalno-użytkowy zakłada przede wszystkim przebudowę dwutorowej linii tramwajowej na ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową. Koncepcja zakłada między innymi modernizację wszystkich przystanków, przebudowę pętli „Stomil” oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym. Poza tym planowane jest dobudowanie  chodników oraz  drogi   rowerowej  od skrzyżowania z ul. Perłową do ul. Spadzistej oraz parking typu „park&ride” i„park&bike” w rejonie pętli Stomil - czytamy na bydgoszcz.pl

Prace nad koncepcją rozbudowy ul. Toruńskiej zakończyły się w ubiegłym roku. Ich głównym założeniem była modernizacja torowiska. Dla zadania wydana została też decyzja środowiskowa nakładająca szereg dodatkowych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Na etapie powstawania koncepcji przeprowadzono też konsultacje społeczne. Wartość prac przy torowisku wstępnie oszacowana została  na 44 mln złotych. Zagwarantowane wsparcie ze środków europejskich to blisko 27 mln zł.

Dodatkowo na etapie tworzenia koncepcji niezbędnej do przebudowy torowiska analizowano możliwość dobudowania wzdłuż ulicy Toruńskiej ciągu pieszo-rowerowego. Dzięki zwiększeniu środków ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na drogi rowerowe możliwa będzie realizacja pełnego zakresu inwestycji. Szacowana wartość  tej części przedsięwzięcia to około 18 mln zł. Bydgoszcz zamierza pozyskać połowę tej kwoty ze środków unijnych.  W ten sposób ulica Toruńska na odcinku około 3 kilometrów będzie wyposażona w infrastrukturę odpowiadającą potrzebom wszystkich uczestników ruchu.

W najbliższych tygodniach  ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i prac budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”).  Zakończenie wszystkich prac budowlanych przy rozbudowie ul. Toruńskiej o dodatkową infrastrukturę planowane jest do 2020 roku.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor