Wydarzenia 4 gru 19:34 | Redaktor
Nowi obywatele Rzeczypospolitej [ZDJĘCIA]

fot. KPUW

15 osób dorosłych i troje dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego odebrało w środę (4 grudnia) akty nadania obywatelstwa polskiego. Dokumenty oraz egzemplarz Konstytucji RP otrzymali z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowicza oraz zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Roberta Góreckiego.

- To dla mnie zawsze bardzo radosna uroczystość i ogromny zaszczyt, że mogę, wręczyć Państwu obywatelstwa. To naprawdę wielki dzień. Mam nadzieję, że zapamiętają Państwo ten dzień do końca życia. Gratuluję otrzymania polskiego obywatelstwa, cieszę się, że wybrali Państwo nasze województwo jako swoje miejsce do życia - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Obywatelstwo polskie można uzyskać w drodze nadania przez Prezydenta RP (bez spełniania dodatkowych warunków) oraz poprzez decyzję wojewody o uznaniu za obywatela polskiego. W takim przypadku cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały trzy lata, na miejscu posiadać regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponadto musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem (certyfikat) lub świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej. Druga możliwość to przebywanie dwa lata na pobycie stałym, jeżeli cudzoziemiec pozostaje co najmniej trzy lata w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

W roku 2019 wojewoda kujawsko-pomorski uznał za obywateli polskich 81 osób. Największą grupę wśród nich stanowią osoby pochodzące z Ukrainy – 54 i Białorusi – 15. Pozostałe osoby pochodzą z Rosji – 7, Armenii – 2, Afganistanu – 1, Iraku – 1 i Gruzji – 1.

Wśród okoliczności będących podstawą uzyskania obywatelstwa najczęstszymi są pochodzenie polskie lub posiadanie Karty Polaka, posiadanie stabilnego źródła dochodu i tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Polsce oraz małżeństwo z obywatelem polskim.

W roku 2018 r. za obywateli polskich uznane zostały 84 osoby a w roku 2017 - 57 osób.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor