Wydarzenia 29 lis 2017 | Redaktor
Nowy dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ulicy Smukalskiej 251 / foto: zpobydgoszcz.nazwa.pl

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wiceprezydent Iwony Waszkiewicz wybrała nowego dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy. Dorotę Forjas na tym stanowisku zastąpił dr Jerzy Maciejewski.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ulicy Smukalskiej 251 powstał 1 stycznia 2005 roku na bazie Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”. Początkowo działał w formie zakładu budżetowego, a w 2011 roku uchwałą Rady Miasta został przekształcony w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Od 23 marca 2011 roku placówką kierowała Dorota Forjas. W maju Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Przez kilka zmian, modernizacji, skutecznego i mądrego zarządzania stał się jedną z lepszych tego typu placówek w regionie. 

Jeśli jest tak dobrze to rodzi sie pytanie jaki jest powód zmiany dyrektora? Czy dotychczasowa dyrektor straciła zaufanie władz miasta czy może zmieniają się plany organizacyjne w opiece zdrowotnej zarządzanej przez przeydenta Bydoszczy?

„Z uwagi na fakt, że dotychczasowy dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy (…) Pani Dorota Forjas była powołana na ww. stanowisko na okres 6 lat od 23 marca 2011 r. do 22 marca 2017 r. powstał ustawowy obowiązek obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki jak wyżej w drodze konkursu.” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Komisja w składzie: dr Sobociński Zbigniew, Waszkiewicz Iwona, dr Bańkowska Agnieszka, dr Szabelska Grażyna, Kęsik Małgorzata, Glaza Dorota na nowego dyrektora wybrała dr n. med. Jerzego Maciejewskiego. Aktualnie pełni on funkcję p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej. 

Przez kilka zmian, modernizacji, skutecznego i mądrego zarządzania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy stał się jedną z lepszych tego typu placówek w regonie. Rodzi się pytanie jaki jest powód zmiany dyrektora. Czy dotychczasowa dyrektor straciła zaufanie władz miasta czy może zmieniają się plany organizacyjne w opiece zdrowotnej zarządzanej przez przeydenta Bydoszczy?

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor