Wydarzenia 16 gru 2018 | Redaktor
Odbudujmy zachodnią pierzeję Starego Rynku

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli 13 wniosków do projektu budżetu Bydgoszczy na 2019 rok. Najważniejszy z nich to odbudowa zachodniej pierzei Starego Rynku i umiejscowienie tam Muzeum Bydgoszczy.

Sprawa odbudowy pierzei była elementem kampanii przedwyborczej. Prezydent Rafał Bruski deklarował, że jest otwarty na dyskusję. Ostatecznie ani w budżecie, ani w wieloletniej prognozie finansowej Bydgoszczy nie ma jak do tej pory śladu na temat tego projektu.

Oto wszystkie propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości: 

 1. Zaprojektowanie i realizacja pomnika gen. Józefa Hallera – (w kwocie 50 tys. zł na 2019 rok. Przewidywane skutki finansowe w roku 2020: 300 tys. złotych). 
 2. Budowa wyczekiwanego przez mieszkańców Jachcic boiska przy ul. Żeglarskiej (500 tys. zł w 2019 roku). 
 3. Odbudowa zachodniej pierzei Starego Rynku z przeznaczeniem na Muzeum Historii Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem „Bydgoskiego Marca 1981 r.” oraz zbrodni hitlerowskich we wrześniu 1939 r. (w kwocie 100 tys. zł w 2019 r., w latach 2020-2021: 30 mln złotych). 
 4. Wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa infrastruktury szynowej wzdłuż ulicy Jagiellońskiej” – (100 tys. zł w 2019 r., w kolejnych latach: 15 mln złotych). 
 5. Umocnienie palisady Starego Kanału Bydgoskiego (milion złotych). 
 6. Zaprojektowanie i realizacja przebudowy torowisk tramwajowych (w kwocie 100 tys. złotych, skutki finansowe w roku 2020: 10 mln złotych) – wnioskodawcom chodzi o zwiększenie liczby remontów torowisk – w ciągu ul. Focha, Jagiellońskiej i Fordońskiej, ponieważ wyeksploatowane torowiska tramwajowe powodują częste wykolejanie się pojazdów szynowych stanowiącej istotną część komunikacji publicznej, co prowadzi do obniżenia jakości i sprawności realizacji usług przewozu środkami transportu zbiorowego.
 7. Zakup i wymiana parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania (15 mln złotych). 
 8. Opracowanie studium transportowego dla organizacji Metropolitalnej Kolei Dojazdowej (50 tys. złotych) – według wnioskodawców opracowanie studium jest krokiem niezbędnym dla utworzenia MKD, która zajmowałaby się przede wszystkim zaspokojeniem potrzeb mieszkańców współtworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz jej potencjalnych nowych członków np. samorządów położonych wzdłuż linii kolejowej nr 281 w powiecie sępoleńskim. 
 9. Instalacja ekranów akustycznych na estakadzie tramwajowej do Fordonu, na odcinku od przystanku tramwajowego usytuowanego na estakadzie do zjazdu z estakady w kierunku Fordonu (milion złotych) – radni uzasadniają, że od trzech lat mieszkańcy ulic Harcerskiej, Weteranów, Maratońskiej i Inwalidów zmagają się ze skumulowanymi uciążliwościami generowanymi przez transport kolejowy, tramwajowy i drogowy w rejonie Bydgoszcz-Wschód, a zwłaszcza w najbliższym otoczeniu estakady tramwajowej do Fordonu, a na sesji RM w dniu 25 kwietnia 2018 r. radni niemal jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym zwrócili się do Prezydenta o podjęcie stosownych działań ochronnych - 26 głosów za, 4 wstrzymujące się. 
 10. Zwiększenie aktualnej kwoty 500 tys. zł do 2 mln 750 tys. zł w roku 2019 r. na organizację Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy oraz wpisanie jej w prognozę wieloletnią. 
 11. Ujęcie w planie inwestycyjnym i przeznaczenie w budżecie miasta na 2019 r. kwoty 75 tys. zł na realizację zadania: Budowa chodnika na ul. Hutniczej w Łęgnowie. 
 12. Ujęcie w planie inwestycyjnym i przeznaczenie w budżecie Miasta na 2019 r. kwoty 40 tys. zł na pierwszy etap realizacji zadania: Budowa Centrum Kultury i Aktywności Młodzieży na osiedlu Wyżyny oraz wpisanie w prognozę wieloletnią kwoty 5 mln zł przeznaczoną na realizację kolejnych etapów budowy centrum. 
 13. Zmniejszenie dochodów miasta z tytułu czynszów za mieszkania komunalne o 7 mln 524 tys. zł w celu zmiany czynszowej polityki miasta w ramach kompleksowego rozwiązywania społecznych problemów mieszkańców Bydgoszczy – radni uzasadniają, że wysokie czynsze lokali komunalnych stanowią duże obciążenie finansowe dla lokatorów mieszkań ADM, a drastyczne podwyżki czynszów od lat stanowią nabrzmiewający społeczny problem w Bydgoszczy i chcą obniżenia stawki bazowej czynszu do 8 zł za metr kwadratowy.     
Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor