Wydarzenia 28 lut 20:28 | Redaktor
Oficjalne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

28 lutego, o godz. 11.00 w Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęły się uroczystości państwowe Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wszyscy goście zgromadzili się w sali im. Bydgoskiego Marca 1981 r.

Wicewojewoda Józef Ramlau odznaczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Brązowymi Krzyżami Zasługi Jerzego Gadzinowskiego, Jerzego Mickusia, Alicję Paczoską-Hauke oraz Piotra Rydla „za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski”.

Następnie odczytał specjalny list od Prezydenta Andrzeja Dudy. Wspomniano w nim o polskich zmaganiach w 1920 r. w trakcie wojny polsko-bolszewickiej i victorii warszawskiej, jako tych które zapoczatkowały stalinowski odwet w roku 1940 i następnie po roku 1944. 
- Ze sprzeciwu wobec nowego zniewolenia zrodziło się powstanie antykomunistyczne, którego uczestnikom składamy dziś hołd, jako bohaterom naszej wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Reżim komunistyczny bezwględnie zdławił ten opór. Zniszczył siły podziemia za pomocą intryg i zdrad, inwigilacji i szantażu. Przeciw oddziałom partyzanckim wysyłając czołgi i lotnictwo. Skytobójczo wymordował, skazał na karę śmierci i długoletniego wiezienia tysiace polskich patriotów. Chciał też wymazać pamięć o nich, podobnie jak niszczył pamięć o tryumfie 1920 roku - czytał wicewojewoda.
Prezydent w liście również wyraził podziękowania dla licznych badaczy, filmowców, muzyków i popularyzatorów wiedzy o Żołnierzach Wyklętych, którzy po transformacji ustrojowej ciągle przypominają wiedzę i kultywują pamięć o tych niezłomnych bohaterach.

Następnie głos zabrał minister Łukasz Schreiber, który podkreślił że: 
-Takiego dnia, takich tablic, grobów i takiej pamięci miało nigdy nie być. Tak sobie to wyobrażali Ci wyzwoliciele, którzy zamienili nam jedną okupację na drugą.
W swoim wystąpieniu minister przypomniał postać por. Leszka Białego ps. Jakub, który został zamordowany przez UB w miesiąc po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, w którym  nawiązał do 100 lecia wojny polsko-bolszewickiej.

Naczelni bydgoskiej delegatury IPN Edyta Cisewska skierowała do zebranych kilka słów na temat przygotowanej przez IPN wystawy "Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963". Przedstawiony został również zarys historii polskiej konspiracji niepodległościowej od 27 września 1939 r.

Głos zabrała również poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, która podkreśliła, że kultywowanie pamięci o czynach Żołnierzy Wyklętych jest nie tylko naszą powinnością, a wręcz naszym polskim obowiązkiem.

Zastępca dyrektora okręgowego NBP w Bydgoszczy Leszek Beszczyński skierował kilka słów do zebranych, o tym jak powstawała wystawa pod nazwą "Wyklęci przez komunistów. Żołnierze niezłomni".  Następnie wręczył okolicznościową monetę wydaną przez Bank z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizatorom dzisiejszych uroczystości oraz 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, a także Agacie Rzosce, architekt, autorce projektu Muzeum Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego w Bydgoszczy.

Architekt Agata Rzoska przedstawiła zgromadzonym koncepcję powstania bydgoskiego Muzeum. Jej praca dyplomowa znalazła się w finale konkursu Architektura Betonowa 2019, w gronie 10 najlepszych prac z całej Polski. Konkurs zorganizowała Politechnika Krakowska.

Ostatnim punktem obchodów była zorganizowana przez IPN konferencja edukacyjna dla dzieci i młodzieży z bydgoskich szkół nt. „Poszukiwania i identyfikacja ofiar reżimów totalitarnych”.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor