Wydarzenia 11 maj 14:52 | mk
Zmiany w przyznawaniu świadczeń osobom goszczącym uchodźców. Okres przysługiwania wydłużony, nowy wzór wniosku

fot. ilustracyjna, Pixabay

Z 60 do 120 dni wydłużony został okres, na jaki przysługuje świadczenie dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźcę z Ukrainy. Zmienił się też wniosek, jaki należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by je otrzymać.

Zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy osoby goszczące uchodźcę mogą starać się o wypłatę 40 zł dziennie na osobę. Przekazane przez rząd środki wypłaca samorząd – w Bydgoszczy wnioski można składać w trzech punktach MOPS. – Do tej pory wypłacono bydgoszczanom 692 tys. zł finansowego wsparcia – poinformował ratusz we wtorek (10 maja).

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2022 r. (poz. 941) zaktualizowano formę wniosku i załącznika (Karty osoby przyjętej do zakwaterowania). Nowelizacja wydłuża okres, na jaki przysługuje świadczenie, z 60 do 120 dni. Obywatel Ukrainy może zostać zidentyfikowany wyłącznie w oparciu o numer PESEL. – Prosimy o stosowanie nowej formy wniosków składanych po 29 kwietnia 2022 roku. Dodatkowo do składanego wniosku należy pobrać, wypełnić i dołączyć „Załącznik nr 2 do wniosku” – informuje Urząd Miasta Bydgoszczy. 

Wniosek o świadczenie jest do pobrania tutaj. Na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin. Konieczne jest wcześniejsze umawianie wizyt pod nr. tel. 516 005 693 lub online na www.mopsbydgoszcz.pl. Funkcjonuje również informacja telefoniczna 785 122 683.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w trzech punktach MOPS w Bydgoszczy:
- Osiedle Leśne, ul. Czerkaska 22, Dział Pomocy Środowiskowej nr 1,  w godz. 7.30 – 13.30
- Fordon, ul. Porazińskiej 9,  Dział Pomocy Środowiskowej nr 4, w godz. 7.30 – 13.30
- Śródmieście, ul. Ogrodowa 9, w godz. 7.30 – 20.00.

Możliwe jest również złożenie wniosku  bez udania się do punktu - za pośrednictwem platformy e-PUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

Przy składaniau wniosku wymagane są:
- imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek
- numery PESEL osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach.
- wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu
Wnioski będą weryfikowane przez MOPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.

Na podstawie komunikatu Urzędu Miasta Bydgoszczy

mk Autor