Wydarzenia 13 sty 18:41 | kd
Ośmiu senatorów przeciw uchwale na zakończenie roku Jana Pawła II

Fot. M. Józefaciuk, Kancelaria Senatu

8 senatorów senackiej większości głosowało przeciw uchwale na zakończenie roku Jana Pawła II, a 10 wstrzymało się od głosu.

Wśród głosujących przeciw uchwale znaleźli się: wicemarszałkowie: Morawska-Stanecka z lewicy i Borusewicz z PO oraz senatorowie: Borowski, Dunin, Zdrojewska, Małecka–Libera. Wstrzymali się senatorowie: Zdrojewski, Bosacki (szef senackiego klubu KO), Plura i Rotnicka.

Pomimo tylu głosów wstrzymujacych się i przeciwnych uchwała została przyjęta, gdyż 77 senatorów zagłosowało za przyjęciem uchwały.

W uchwale podniesiono, ze św. Jan Paweł II był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia.

Dodano również, że papież Jan Paweł II - Dla katolików stanowił przykład świętości życia, a dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był zawsze wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości.

 

 

Inf. 300polityka.pl

kd Autor