Wydarzenia 21 wrz 2019 | Redaktor
Otwarto nowy budynek Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

Wstęga w nowej siedzibie sądu przy ul. Nowy Rynek 12 w piątek (20 września) została uroczyście przecięta. Budynek, w którym pracują przeniesione z ul. Toruńskiej wydziały, był tego dnia dostępny do zwiedzania.

fot. Anna Kopeć

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Mieczysław Oliwa przypomniał historię inwestycji. Sama budowa trwała trzy lata, zakończyła się w lipcu 2019 roku. W nowej siedzibie już pracują trzy wydziały sądu, dotychczas zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 64A: Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Gospodarczy, Wydział Cywilny Rodzinny. - Co istotne, w nowym budynku  utworzono m.in. dziesięć sal rozpraw wyposażonych w system nagrywania wraz z przyległymi pomieszczeniami narad - tłumaczył prezes Oliwa.

Podkreślił, że celem inwestycji było dostosowanie warunków do współczesnych wymogów i  usprawnienie działania sądu. Przypomniał też, że w sądzie będą udzielane darmowe porady prawne, podejmowane też będą dziełania w zakresie edukacji prawnej i mediacji.

W uroczystości udział wzięli przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur, przedstawiciel ministra sprawiedliwości sekretarz stanu Michał Wójcik, inni przedstawiciele rządu i samorządu, prokuratury, środowisk prawniczych, sędziowie, przedstawiciele NIK, środowisk naukowych.

fot. Anna Kopeć

Prof. Janusz Kutta, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, wygłosił wykład o dziejach bydgoskiego wymiaru sprawiedliwości. - Za kilka miesięcy będziemy obchodzić ważne rocznice: 19 stycznia 1920 roku Bydgoszcz i Ziemia Nadnotecka wróciły do Rzeczypospolitej. W styczniu 1920 roku wskrzeszone zostało na tej ziemi sądownictwo polskie - mówił.

Tłumaczył m.in., z jakimi problemami borykano się w dawnej dzielnicy pruskiej. - Prawników, którzy mogli objąć stanowiska w sądach i administracji, było 133, a potrzeba było trzech tysięcy - opowiadał. Większość stanowili adwokaci, których Wydział Prawników prosił o zasilenie polskiego sądownictwa, choćby kosztem strony materialnej. Aby nie odkładać spraw karnych, ustanawiano sądy doraźne.

fot. Anna Kopeć

Jednym z raptem dwóch sędziów początkowego okresu kształtowania się odrodzonego państwa był upamiętniony podczas uroczystości Zenon Frydrychowicz - pierwszy prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Ku jego czci odsłonięto pamiątkową tablicę.

fot. Anna Kopeć

Przecięcie wstęgi symbolicznie otworzyło nową siedzibę sądu.

Chętni mogli także posłuchać wykładów, m.in. poświęconego właśnie postaci Zenona Frydrychowicza, a także zwiedzić nowo otwarty budynek.

mk

Więcej zdjęć w galerii poniżej.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor