Wydarzenia 22 paź 2019 | Redaktor
Park Kultury w Młynach Rothera ma już dyrektora

Sławomir Czarnecki, materiały Bydgoszcz.pl

Sławomir Czarnecki, dawniej związany m.in. z Teatrem Polskim, został pierwszym dyrektorem Parku Kultury, który będzie mieścił się w rewitalizowanych obecnie Młynach Rothera.

Komisja Konkursowa na to stanowisko rekomendowała go w czwartek, 17 października, po wysłuchaniu kandydatów. Dyrektora instytucji powołuje jednak prezydent Bydgoszczy - który rekomendację komisji przyjął.

Sławomir Czarnecki urodził się w 1977 roku w Bydgoszczy. Jest menadżerem kultury, absolwentem filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obecnie kierownikiem działu badań i rozwoju w Instytucie Kultury w Gdańsku. Wcześniej pracował m.in. w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku jako szef marketingu. W latach 2009-2011 współtworzył wniosek aplikacyjny Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i odpowiadał za obsługę public relations kandydatury Gdańska do ESK 2016. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014-2015. Autor publikacji z zakresu polityki kulturalnej, komunikacji w kulturze i wykorzystywania marketingu w działalności kulturalnej.

Przewodniczącą Komisji Konkursowej była Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. W komisji obradowali: Maciej Bakalarczyk, menedżer Starego Miasta i Śródmieścia; dr Marek Chamot, prof. WSG, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; Stanisław Drzewiecki, prezes MWIK, prof. dr hab. n. med. Marek Harat, Collegium Medicum w Bydgoszczy; Jan Jędrasik, dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu; dr hab. iż. Marek Macko, prof. UKW - prorektor ds. rozwoju i współpracy UKW; prof. dr hab. Dariusz Markowski – kierownik Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK; Maria Wasiak – zastępczyni Prezydenta Miasta Bydgoszczy; Magdalena Zdończyk – dyrektor Biura Kultury Bydgoskiej;, Paweł Żuromski – ekspert „EC 1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

materiały UMB

W zrewitalizowanym kompleksie Młynów Rothera planowane jest umiejscowienie trzech interaktywnych ekspozycji: Ogrody Wody, Centrum Wiedzy i Edukacji o Mózgu, Bydgoskie Dziedzictwo Kultury Przemysłowej. Przewiduje się, że instytucja będzie zatrudniać ok. 18 osób. Kadencja dyrektora trwa cztery lata.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor