Wydarzenia 24 wrz 18:07 | mk
Miliony na likwidację kopciuchów. Podsumowanie trzech lat Programu „Czyste Powietrze” w regionie

fot. Anna Kopeć

Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację można otrzymać w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Trzy lata programu w województwie kujawsko-pomorskim podsumowano w piątek (24 września) w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

W konferencji udział wzięli minister - członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ireneusz Stachowiak.

250 mln zł - to kwota, którą w ciągu trzech lat zagospodarowano w ramach Programu „Czyste Powietrze” w województwie kujawsko-pomorskim. - Ponad połowa tych środków została już wydana. Obecnie program ten dotyczy głównie domków jednorodzinnych, ale na etapie finalizacji są prace, które pozwolą na zmiany w budynkach wielorodzinnych - powiedział minister Schreiber. Dodał, że mimo poprawy sytuacji związanej z jakością powietrza, wiele jest jeszcze do zrobienia.

Między innymi podniesieniu efektywności „Czyste Powietrze” w regonie służyło utworzenie filii WFOŚiGW w Bydgoszczy. Istnieje ona od stycznia bieżącego roku. - Bydgoszcz jest wśród miast [województwa - przyp. red.], które mają najwieksze problemy ze smogiem, więc tutaj trzeba wykonać szczególnie ciężką pracę - wskazywał wówczas prezes WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak. 

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wspomniał, że gdy obejmował urząd, wiele mówiło się o problemie jakości powietrza w województwie. - Dopiero Program „Czyste Powietrze”daje wymierne efekty i możliwość poprawy sytuacji w naszym regionie, który między innymi z powodu ukształtowania terenu miał w tym zakresie bardzo duże problemy - powiedział.

Szczegółowe dane dotyczące programi przedstawił prezes Stachowiak. - Po trzech latach działania programu mamy już ponad 20 tysięcy złożonych wniosków i ponad 16 tysięcy podpisanych umów, których wartość to blisko 250 mln złotych. Łącznie wypłacono już ponad 130 mln złotych. Na tę kwotę składają się środki zarówno z dotacji, jak i z pożyczek - mówił. 

- Dzięki programowi wymienionych zostanie ponad 19 tysięcy źródeł ciepła - dodał. 

Województwo kujawsko-pomorskie jest na czwartym miejscu w kraju pod względem liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. (...) Wczerwcu, lipcu i sierpniu liczba wniosków składanych przez mieszkańców regionu była około dwa razy większa niż w roku 2019.

Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

zdjęcia: Anna Kopeć

Na podstawie: Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i archiwum  „Tygodnika Bydgoskiego” 

mk Autor