Lityński urodził się w 1946 r. Był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w marcu 1968 r., za co  został skazany na 2,5 roku więzienia. W 1976 r. został współzałożycielem "Biuletynu Informacyjnego". Od 1977 r. działał jako współredaktor pisma "Robotnik". Został członkiem KSS "KOR", współpracownikiem Biura Interwencyjnego KSS "KOR" i "Krytyki", jako członek redakcji.

W 1980 r. został doradcą władz NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 r. działał w solidarnościowym podziemiu, jako członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "S" Region Mazowsze.

W 1989 r. był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Został wybrany do Sejmu kontraktowego z woj. wałbrzyskiego. Posłem pozostawał do 2001 r. 

W latach 2008-2010 był doradcą PLL LOT do spraw społecznych. Od 2010 do 2015 r. był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.