Wydarzenia 10 lis 2018 | Redaktor
Piłsudski wrócił do Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Te słowa Marszałka brzmią jak ponadczasowa lekcja patriotyzmu i szacunku do ojczyzny, za którą krew przelewały kolejne pokolenia Polaków. Przekonani o aktualności tych słów odsłaniamy pomnik człowieka, bez którego nie byłoby niepodległej Polski - Marszałka Józefa Piłsudskiego - szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, generał dywizji Dariusz Łukowski.

fot. Anna Kopeć

W sobotę (10 listopada), na dziedzińcu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy przy ul.  Gdańskiej uroczyście odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okolicznościowe przemówienie szefa IWspSZ, generała dywizji Dariusza Łukowskiego wybrzmiało jak krótka lekcja historii:

Do przywrócenia niepodległości przyczyniło się wiele postaci o ogromnym autorytecie. Byli wśród nich: wybitny pianista o światowej sławie, szanowany działacz chłopski, bojownik o polskość  Śląska,  propagator sprawiedliwości społecznej, czy wizjoner, ideolog sprawy narodowej. Żadna z tych osób, pomimo niewątpliwych i niepodważalnych zasług, nie mogła o sobie powiedzieć, że otwarcie stawiała czoła wszystkim trzem zaborcom - za co karana była więzieniem, że rozbrajała carskich żandarmów, że dowodziła polskim wojskiem na froncie, wygrywając bitwy. Taką postacią był Józef Piłsudski.

Zarówno wówczas jak i dziś widzimy w nim bojownika o wolność, twórcę legionów, dowódcę wojskowego, który skutecznie walczył o granice państwa. A także budowniczego niepodległej Rzeczypospolitej.

Był urodzonym mężem stanu i przywódcą, za którym stały miliony. Jego osoba była otaczana we wszystkich dzielnicach Polski ogromną estymą. Nie inaczej było tutaj, na Pomorzu i Kujawach. Przed wojną w Bydgoszczy były dwa pomniki marszałka. Pierwszy tu w tym miejscu, a drugi został odsłonięty cztery lata później na placu Poznańskim.

We wrześniu 1939 roku oba monumenty zostały przez Niemców zdemontowane i ślad po nich zaginął.

Pierwszy upamiętniał wizytę ówczesnego Naczelnika Państwa w Bydgoszczy w czerwcu 1921 roku, który w towarzystwie generała broni Stanisława Szeptyckiego wizytował Szkołę Podchorążych dla Podoficerów, mieszczącą się właśnie w tym obiekcie (obecnie dowództwo IWspSZ –przy. red.). Uroczyste odsłonięcie rzeźby popiersia marszałka odbyło się 10 lat później, 14 sierpnia 1931 roku w tym właśnie miejscu.

Wtedy wykonała ją znana warszawska artystka Olga Niewska, która znała Piłsudskiego osobiście. Pozował on, obok innych znanych postaci II Rzeczpospolitej, do jej rzeźbiarskich portretów.

Odsłaniana dziś rzeźba została wykonana z poszanowaniem rozwiązań z okresu międzywojennego. Nie jest to jednak kopia. Jest to oryginalne dzieło, nawiązujące wprawdzie do przedwojennego pierwowzoru , ale stanowiące odrębną wartość artystyczną. O nawiązaniu do przeszłości świadczy także napis na cokole, którego treść jest identyczna jak przed wojną.

Twórcą popiersia jest Gracjan Kaja, artysta młodego pokolenia , ale o ugruntowanej już renomie.

Wyrazy uznania należą się pomysłodawcom, wykonawcom, a także wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jego budowy. (…)

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Te słowa Marszałka brzmią jak ponadczasowa lekcja patriotyzmu i szacunku do ojczyzny, za którą krew przelewały kolejne pokolenia Polaków. Przekonani o aktualności tych słów odsłaniamy ten pomnik człowieka, bez którego nie byłoby niepodległej Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 


Pomysł odbudowy pomnika zrodził się w 99 rocznicę odzyskania niepodległości z inicjatywy ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Bartosza Kownackiego i szefa I WspSZ, gen. dyw. Dariusza Łukowskiego.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział żołnierze, mieszkańcy Bydgoszczy, duchowieństwo, urzędnicy, radni, a także m.in. poseł Bartosz Kownacki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.


O tym, jak upamiętniano Marszałka w Bydgoszczy pisał dr Krzysztof Osiński w „Tygodniku Bydgoskim” wydanym 8 lutego 2018 roku w tekście pt. „Bydgoszczanie w hołdzie Marszałkowi”:    

Bydgoszcz w hołdzie Marszałkowi - tekst dr. Krzysztofa Osińskiegodskiego

Tekst ten ukaże się również w książce dr. Krzysztofa Osińskiego pt. „Bydgoskie puzzle”, która w listopadzie znajdzie się na półkach księgarskich.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor