Wydarzenia 31 mar 2019 | Redaktor
Płace rosną i jest więcej miejsc pracy [KOMUNIKAT GUS]

Najniższe bezrobocie jest w Bydgoszczy/fot. materiał Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podsumował sytuację gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim w lutym 2019 roku. Rosną płace, zatrudnienie i nakłady inwestycyjne. Niestety, wzrastają też ceny.

 • W lutym 2019 r. odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego o 3,8 proc. (przed rokiem wzrost o 1,9 proc.).
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego (9,1 proc.) spadła w skali roku o 1,1 p. proc., a w stosunku do stycznia 2019 r. zmniejszyła się o 0,1 p. proc. Do urzędów pracy wpłynęło więcej ofert pracy w stosunku do lutego 2018 r. jednak mniej w porównaniu ze styczniem 2019 r.

W województwie jest 270,5 tysiąca ztrudnionych. W lutym 2019 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (o 286,2 proc.). Ponadto, wzrost większy niż przeciętny w województwie zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,5 porc.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 4,6 porc.). Przeciętne zatrudnienie najbardziej zmniejszyło się w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 3,7 porc.).

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw rosło szybciej w ujęciu rocznym niż przed rokiem (wzrost o 9,2 proc., w lutym 2018 r. wzrost o 7,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim ukształtowało się na poziomie 4239,44 zł (w kraju 4949,42 zł) i było o 9,2% wyższe niż w lutym 2018 r. (przed rokiem wzrost o 7,2%).

 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 2018 r. wzrosły w skali roku o 1,1 proc. (wobec wzrostu o 2,6 proc. w IV kwartale 2017 r.).
 •  W porównaniu z lutym 2018 r. wzrosły ceny większości artykułów żywnościowych. Znacznie wyższe były ceny detaliczne warzyw oraz pieczywa. Spadek cen dotyczył m.in. owoców, cukru i mięsa wołowego. W skali roku podrożały towary i usługi związane z utrzymaniem mieszkania oraz ceny paliw.
 • W lutym br. w skupie ceny żywca wołowego i drobiowego były niższe zarówno w skali miesiąca, jak i roku, a wyższe - ceny zbóż i ziemniaków. Ceny żywca wieprzowego w skupie wzrosły w porównaniu ze styczniem 2019 r., ale obniżyły w stosunku do lutego ub. roku. Na targowiskach w skali miesiąca wzrosły ceny prosiąt przeznaczonych do dalszego chowu, ale obniżyły się w skali roku. Targowiskowe ceny pszenicy i ziemniaków były wyższe niż przed
  miesiącem i rokiem.
 • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 4,8 proc. (wobec wzrostu o 9,5 proc. w lutym ub. roku). Odnotowano także wzrost produkcji budowlano-montażowej w przedsiębiorstwach budowlanych o 2,5 proc. (przed rokiem notowano wzrost o 41,2 proc.).
 • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż w lutym 2018 r. (o 43,0%). Wpłynął na to wzrost liczby mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 79,9 proc.)  oraz w budownictwie indywidualnym (o 9,0 proc.).
 • W lutym 2019 r. w skali roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej (o 7,7 proc.), natomiast spadek sprzedaży hurtowej (o 1,8 proc).
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za okres styczeń-grudzień 2018 r. były lepsze niż przed rokiem. Polepszyły się w większości podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.
 • Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w okresie styczeń-grudzień 2018 r. były niższe niż przed rokiem o 15,7 proc. Liczba rozpoczętych inwestycji zwiększyła się w skali roku o 11,9 proc, a wartość kosztorysowa wzrosła o 29,8 proc.

Cały raport do pobrania tutaj

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor