Wydarzenia 29 wrz 12:02 | kd
Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Wczoraj (28.09.2022) bydgoscy policjanci prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego " w ramach działań ogólnopolskich. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Piesi i rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie chroni ich karoseria pojazdu, poduszki, czy inne techniczne wyposażenie. Zdarza się, że w przypadku zderzenia z pojazdem, piesi giną czy zostają ranni. Można tego uniknąć, jeśli poruszając się po drogach stosować będziemy elementy odblaskowe.

W trosce o ich bezpieczeństwo bydgoscy policjanci prowadzili wczoraj (28.09.2022) działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w ramach działań ogólnopolskich. Akcja ta jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów, ale też na zachowanie samych pieszych.

Podczas działań bydgoscy policjanci ujawnili 142 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 2 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami w stosunku do rowerzystów.

Do najczęściej występujących wykroczeń należą:

  •          nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,
  •          nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach,
  •          omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się  w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  •          wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
  •          nieprawidłowe parkowanie, które utrudnia pieszym korzystanie z chodników,
  •          nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdów dla rowerów.

Natomiast najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

  •          przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  •          przebieganie przez jezdnię,
  •         wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  •          przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Kolejny raz zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. 

kom. Lidia Kowalska
Zespół Prasowy KWP w Bydgoszczy

kd Autor