Wydarzenia 4 cze 2018 | Redaktor
Pogadajmy o parku Witosa

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

W parku Witosa od kilku miesięcy trwa rewitalizacja, na którą miasto wyda ponad osiem milionów złotych. Wycięto już drzewa, a wcześniej zburzono muszlę koncertową. Ratusz teraz pyta mieszkańców, co ma powstać w centralnej części parku?

W czwartek (7 czerwca) rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania centralnej części parku Witosa, gdzie znajdowała się muszla koncertowa. Pierwszy etap to „burza mózgów”, czyli zbieranie pomysłów od mieszkańców (w formie ankiet). Propozycje można zgłosić w różnej formie, np. linków do stron czy zdjęć z innych miast. W drugim etapie komisja ekspercka (złożona z m.in. radnych, naukowców, przedstawicieli rady osiedla, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy) wybierze cztery propozycje, które następnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców miasta. Funkcja z największą liczbą głosów zostanie zrealizowana.

Miasto chce, żeby każdy z bydgoskich parków miał swój własny, niepowtarzalny styl. Na to będą zwracać uwagę przy wyborze propozycji zagospodarowania parku Witosa.

- W centrum parku powinno znaleźć się coś, co będzie przyciągało mieszkańców jak magnes. To nie ma być martwy i opuszczony park, przez który ludzie tylko przechodzą z jednego narożnika do drugiego. Chcemy, żeby znalazła się w nim funkcja, która będzie zachęcała mieszkańców do przyjścia i spędzania tam wolnego czasu – mówił Wiesław Zawistowski, dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej.

fot. Anna Kopeć, archiwum

Obecnie toczą się prace na zewnętrznych częściach parku. Powstaną tutaj dwie strefy. Od ul. Piotrowskiego teren zostanie przystosowany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Powiększony zostanie plac zabaw, znajdą się tutaj siłownia zewnętrzna oraz sprzęt do kalisteniki. Natomiast od strony Pałacu Młodzieży powstanie strefa przyrodniczo-edukacyjna ze skupiskami naturalnej roślinności i ścieżką dydaktyczną. W całym parku zostaną odnowione ścieżki, wymienione będzie wyposażenie, m.in. oświetlenie, ławki czy kosze na śmieci.

Całkowity koszt realizacji tego etapu prac to 8,2 mln złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich. Na zagospodarowanie centralnej części parku pieniędze prawdopodobnie będzie musiało wyasygnować miasto.

- W tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie koszt kolejnego etapu. To zależy od tego, jaka funkcja zostanie wybrana przez mieszkańców. Wydaje mi się, że uzyskanie dofinansowanie nie będzie możliwe i na ten cel przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta. Jednak na bieżąco monitorujemy wszystkie źródła dofinansowania zewnętrznego – tłumaczył Michał Sztybel, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

fot. Anna Kopeć, archiwum

Wielu mieszkańców Bydgoszczy nie zgadzało się z decyzją miasta o rozbiórce muszli koncertowej, która znajdowała się centralnej części parku. Czy rozważana będzie odbudowa tego charakterystycznego dla miasta budynku?

- Nie wykluczamy żadnej opcji. Jednak chcemy, żeby te funkcje, które zostaną poddane pod głosowanie, były w stu procentach możliwe do realizacji. Zbudowanie sceny, która będzie pełniła takie same funkcje, jak muszla, jest wykonalne. Jednak praktyka pokazała, że ciężko utrzymać taki obiekt, jeśli koncerty odbywają się sezonowo – mówił Michał Sztybel. - Było dużo głosów niezadowolonych, ale wielu mieszkańców mówiło też, że park Witosa powinien być strefą spokoju i wyciszenia ze względu na swoją historię. Są różne spojrzenia na tę sprawę, dlatego chcemy to skonsultować.

Składanie propozycji potrwa do 30 czerwca. Ankiety będą dostępne od 7 czerwca w wersji elektronicznej na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl oraz w wersji papierowej w budynkach Urzędu Miasta. Głosowanie na jedną z czterech funkcji wybranych przez komisję odbędzie się prawdopodobnie po wakacjach.

jg

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor