Wydarzenia 11 lip 2019 | Redaktor
Pół tysiąca kandydatów nie dostało się do szkół średnich. Czeka ich drugi nabór

fot. Anna Kopeć, materiał ilustracyjny

W naszym mieście dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych przygotowano ok. 7800 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Do żadnej z wybranych przez siebie placówek nie dostało się 520 z 6892 kandydatów. W rekrutacji uzupełniającej czeka na nich 870 wolnych miejsc.

– W Bydgoszczy uczniowie mają takie same szanse jak w latach poprzednich. Pozwoliły na to m.in. możliwości lokalowe poszczególnych szkół – mówiła podczas dziesiejszej (11 lipca) konferencji zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. – Od lat też prowadzimy w mieście politykę naborową, która stwarza proporcje między liceami, technikami i szkołami branżowymi. Wszystko po to, by każdy uczeń znalazł dla siebie optymalne miejsce – dodała.

480 miejsc czeka jeszcze na 300 absolwentów szkół podstawowych, którzy nie zostali przyjęci do żadnej placówki. W liceach ogólnokształcących jest dla nich 125 miejsc, technikach – 153, szkołach branżowych I stopnia – 202.

Wolnymi miejscami dla tych kandydatów dysponują m.in. II LO, V LO, XIII LO, XV LO, XXI LO. Dostać się można jeszcze do techników z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego oraz do wszystkich szkół branżowych.

Natomiast do żadnej placówki nie dostało się 220 absolwentów gimnazjów. Czekają na nich 394 miejsca: w liceach – 63, technikach – 109, szkołach branżowych I stopnia – 222. Mogą dostać się m.in. do XIII LO, techników z wyjątkiem Technikum Elektronicznego, Fryzjerskiego i Gastronomicznego oraz do wszystkich szkół branżowych.

– Rzeczywista liczba wolnych miejsc może się zwiększyć po potwierdzeniu woli nauki w danej szkole przez zakwalifikowanych kandydatów – mówi Iwona Waszkiewicz. Zakwalifikowani uczniowie dokumenty w danej szkole muszą złożyć do 15 lipca, do godz. 15.00. 16 lipca zostanie opublikowana pełna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz lista wolnych miejsc na stronie naborowej. Kandydaci niezakwalifikowani do szkół w pierwszym etapie, wnioski o przyjęcie do I klasy będą mogli składać od 16 do 22 lipca.

Podczas konferencji przypomniano także, jakie kroki podjęło miasto, by zwiększyć absolwentom szkół podstawowych szansę zakwalifikowania się do wybranej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji: w niektórych szkołach zwiększono liczbę miejsc w klasie do 34, utworzono także dodatkowe oddziały w IV LO (klasa biologiczno-chemiczna), XXI LO Integracyjnym, Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 (technik informatyk), a w niektórych szkołach zmieniono ofertę. W ten sposób w V LO utworzono drugi oddział angielsko-niemiecko-rosyjski, w Technikum Budowlanym - drugi oddział w zawodzie technik renowacji elementów architektury - architektury wnętrz, w Technikum Chemicznym zwiększono liczbę uczniów w oddziale technik grafiki i poligrafiki cyfrowej, w Technikum Mechaniczne nr 2 – liczbę miejsc w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Dla absolwentów gimnazjów w niektórych szkołach zwiększono liczbę miejsc w klasie do 34 oraz utworzono dodatkowy oddział w zawodzie technik renowacji elementów architektury - architektury wnętrz (Technikum Budowlane).

Harmonogram rekrutacji:

11 lipca, godz. 12.00 – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11.07.2019 r. do 15.07.2019 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli:

a) przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

b) przedłożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego;

c) przedłożenie w przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia stosownego orzeczenia lekarskiego.

16.07. godz. 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Około godz. 14.00–15.00 – publikacja wolnych miejsc na stronie naborowej

Postępowanie uzupełniające – bez wykorzystania systemu elektronicznego

od 16.07. od godz. 12.00 do 22.07. do godz. 15.00  – składanie wniosków  o przyjęcie

do klasy I danej szkoły

od 23.07. do 24. 07. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i

kompetencji językowych

25.07. godz. 12.00 – publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki

prób sprawności fizycznej lub kompetencji językowych

12.08. godz. 12.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych

od 12.08. do 14.08 do godz. 15.00 – potwierdzenie woli

16.08. godz. 12.00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy, oprac. mk

 Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor