Wydarzenia 18 gru 2017 | Andrzej Pawełczak
Pomogą wyjść z bezdomności

Dzisiaj podpisane zostało Bydgoskie Porozumienie na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

W poniedziałek, 18 grudnia, podpisane zostało przez bydgoskie organizacje, stowarzyszenia i instytucje porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy na rzecz pomocy osobom bezdomnym i przywracania ich do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Koordynatorką i pomysłodawczynią porozumienia jest bydgoska radna Grażyna Szabelska. – Osobom bezdomnym pomaga wiele instytucji i osób, ale ta działalność jak dotąd jest rozproszona, organizacje czy stowarzyszenia działają samodzielnie. Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy, jej skoordynowanie, wymianę doświadczeń w sprawie przeciwdziałania bezdomności i pomoc w wychodzeniu z niej – powiedziała. Jak dodała, najważniejszy będzie wymiar praktyczny tego porozumienia.

Za najważniejsze zadania do wykonania Grażyna Szabelska uznała utworzenie ogrzewalni, budowę domu św. Alberta, wsparcie miasta dla domu misjonarskiego, przekazanie dla Caritasu pomieszczeń przy ul. Smoleńskiej.

Porozumienie podpisali: radna Grażyna Szabelska, Dorota Hass, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność“ , ks. Maciej Kulczyński,  zastępca dyrektora Caritas Diecezji  Bydgoskiej, ks. Sławomir Bar  ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, siostra Magdalena Bella ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, o. Mieczysław Łusiak SJ z Ośrodka Solidarności Społecznej, Beata Zielińska z Fundacji  Inkubator Społeczny i Anna Stranz ze Stowarzyszenia Bractwo Więzienne Samarytania.

Współpracę w ramach porozumienia zadeklarowało już więcej osób i instytucji, między innymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska w Bydgoszczy, Archikonfraternia Literacka, Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

- Problem bezdomności jest i na razie próbujemy mu jakoś zaradzić, ale na pewno wspólnymi działaniami możemy tę pomoc dla osób bezdomnych zwiększyć – mówi siostra Magdalena Bella ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Zgromadzenie prowadzi stołówkę dla bezdomnych, z  której dziennie korzysta 150-200 osób. Dla osób bezdomnych organizowane są także spotkania z psychologiem i prawnikiem.

- Solidarnie możemy zrobić więcej. Problem bezdomności wymaga rozwiązań systemowych, a nie tylko doraźnych działań – powiedział Leszek Walczak, przewodniczący ZRB NSZZ „Solidarność”.

Ksiądz Maciej Kulczyński, zastępca dyrektora Caritas Diecezji  Bydgoskiej, podkreślił, że zjednoczenie wysiłków podejmowanych przez różne podmioty na rzecz bezdomnych pomoże tym, którzy „zagubili się w tym świecie", a wszyscy pragniemy, by „bezdomni wrócili do społeczeństwa".

Fundacja Inkubator Społeczny obecnie realizuje 6 projektów dotyczących aktywizowania osób bezdomnych. W ich ramach tworzone są tzw. mieszkania wspierane. – Bezdomni sami muszą zadbać o siebie, mają rok na to, aby się usamodzielnić – tłumaczy Beata Zielińska z fundacji.

Podpisanie Bydgoskiego Porozumienia na rzecz Wychodzenia z Bezdomności  jest zwieńczeniem seminarium na temat "Bezdomność - diagnoza i ścieżki wyjścia", które odbyło się w listopadzie w ramach XXXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.