Wydarzenia 17 maj 21:10 | Redaktor
Powstaną sygnalizacja i latarnie w Łęgnowie Wsi. Umowa podpisana

fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo przekraczania jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są plac zabaw, przystanki autobusowe, siedziba Rady Osiedla oraz zwarta zabudowa.

O budowę wnioskowali mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady Osiedla. Nowa sygnalizacja pojawi się na wysokości posesji 328.

W ubiegłym roku przygotowana została koncepcja budowy. Zakłada ona, że sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu.

Sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu. W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h), zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi. Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.

Rozpoczęły się prace projektowe, początek budowy ma nastąpić w wakacje. Koszt zadania to ponad 227 tys. złotych.

Będzie jaśniej!

W Łęgnowie Wsi planowane jest też zamontowanie oświetlenia ulicznego. Prace będą prowadzone od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek o długości 700 metrów. Obecnie trwa przetarg, w którym wyłonieni zostaną wykonawcy odpowiedzialni za zaprojektowanie i budowę oświetlenia kilku ulic w mieście.

Lampy pojawią się na ulicach:

  • K. Przerwy Tetmajera na odcinku od ulicy gen. A. Madalińskiego do schodów przy ulicy Tęczowej (Jary)
  • Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej; (Miedzyń)
  • Waleniowej na odcinku od ulicy M. Kolbego do posesji nr 7 oraz dojazd do posesji nr 3 (Osowa Góra)
  • Sowiej – w kierunku Ibisowej 9 – droga dojazdowa (Osowa Góra)
  • Runowskiej i Żołędowskiej – odcinek dł. 250mb, (Osowa Góra)
  • J. Grussa od posesji nr 20 - odcinek dł. 300mb (Nowy Fordon)
    Odrzańskiej (Brdyujście)
  • Pielęgniarskiej – teren nad Wisłą – odcinek dł. 700mb (Stary Fordon)
  • Toruńskiej – odcinek od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700m (Łęgnowo Wieś)

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: montaż szaf oświetlenia, montaż latarni ulicznych wraz z podłączeniem; ułożenie kabla, montaż opraw typu LED, sterowników wraz z uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia. 

komunikat Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zmiany - red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor