Wydarzenia 8 kwi 2020 | kd
Prawie 6 tysięcy wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w całym województwie [KOMUNIKAT ZUS]

mat. ilustracyjny/pixabay

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko pomorskim od początku kwietnia wpłynęło pond 5,6 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Najwięcej wniosków wpłynęło do bydgoskiego oddziału ZUS – 3049, trochę mniej do toruńskiego oddziału ZUS – 2576.

Pielgrzymi idą

Wydarzenia Dzisiaj 19:00

 - Zgodnie z marcową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub szkoły, ubezpieczeni rodzice dziecka w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.  Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Od tego momentu mogą z niego skorzystać także rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (na mocy umowy uaktywniającej) albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą dalej opiekować się dzieckiem. 

Prawo do tego zasiłku przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, a także rodzicom, opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które w związku z  COVID-19 nie mogą uczęszczać do placówki tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS. 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Zakładu. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Uwaga

Warto zwrócić uwagę by dane w oświadczeniu były poprawne i kompletne. Musi znaleźć się informacja czy był drugi rodzic/współmałżonek mogący zapewnić opiekę dziecku, a także informacja czy drugi rodzic/współmałżonek otrzymał dodatkowy zasiłek.  Z kolei pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków przekazuje oświadczenie ubezpieczonego w ciągu 7 dni do ZUS-u wraz z drukiem Z-3 lub Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Należy również zwrócić uwagę by okres opieki nad dzieckiem wykazany na druku Z-3/Z-3a był taki sam, jaki jest w oświadczeniu. W formularzu Z-3 / Z-3a należy również zaznaczyć ile osób zostało zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Ta informacja jest potrzebna by ustalić czy płatnikiem zasiłku jest ZUS, czy płatnik składek.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z nią, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wysłać do Zakładu elektronicznie - za pośrednictwem PUE ZUS. Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. W treści oświadczenia należy wskazać m.in. okres sprawowania opieki, dane dziecka, czy był drugi rodzic/współmałżonek mogący zapewnić opiekę dziecku, a także informację czy drugi rodzic/współmałżonek otrzymał dodatkowy zasiłek. 

Więcej informacji o tym jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS można znaleźć na stronie www.zus.pl.

 

Inf. na pods. ZUS

kd Autor