Wydarzenia 21 maj 11:50 | kd
Prawo.pl: nowa ustawa ma zwiększyć liczbę przyszłych oficerów w Legiach Akademickich

Z zapisów w nowej ustawie o obronie ojczyzny wynika, że powinna się zwiększyć liczba studentów służących w Legiach Akademickich. Szkolenie będzie dobrowolne i trzyetapowe, a po nim można będzie przystąpić do egzaminu na oficera lub podoficera.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej ochotnicze szkolenie wojskowe w ramach programu Szkół Legii Akademickiej pozwoli w znaczący sposób wspomóc proces uzupełnienia zasobów polskich Sił Zbrojnych.

Kształcenie w ramach Szkół Legii Akademickiej podzielone zostanie na trzy etapy: szkolenie podstawowe - realizowane w jednostce wojskowej, szkolenie teoretyczne - realizowane w uczelni wojskowej, biorącej udział w tym programie oraz szkolenie praktyczne w uczelni wojskowej lub w jednostce wojskowej.

Przystąpienie ochotnika do poszczególnych etapów kształcenia jest dobrowolne i odbywać się będzie na jego wniosek. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu jest ukończenie poprzedniego. W przypadku zakończenia wszystkich etapów szkolenia, ochotnik będzie mógł przystąpić do egzaminu na podoficera lub egzaminu na oficera, w zależności od ukończonego modułu kształcenia.

Resort obrony zamierza też stworzyć system zajęć wojskowych dla cywilnych studentów. Powstanie specjalna lista kierunków na uczelniach wskazanych przez MON. Uczelnie, kierunki studiów i limit przyjęć do programu stypendialnego określi Minister Obrony Narodowej.

Tacy studenci będą podpisywali umowę z MON, potem, po pierwszym roku nauki, przejdą 28-dniowe szkolenia wojskowe. Ćwiczenia wojskowe oraz udział w zajęciach praktycznych będzie obowiązkowy przez cały okres studiów, a po ich zakończeniu zainteresowani będą przechodzić kurs oficerski i wówczas zostaną zatrudnieni na stanowiskach oficerskich.

 

Źr. PAP MediaRoom

kd Autor