Wydarzenia 8 lut 2020 | Redaktor
Promesy wręczone. W regionie powstaną nowe miejsca opieki nad maluchami

fot. Anna Kopeć

Realizację programów społecznych w naszym województwie w piątek (7 lutego) podsumowała wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek. Wręczyła też gminom promesy na realizację programu „Maluch+”.

Podczas spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim najszerzej omówiony został program „Maluch+”, wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. 

Zdaniem wiceminister jest to obszar, w którym trzeba „interweniować”, ponieważ, jak mówi, brakuje miejsc, szczególnie w małych miejscowościach, w których rodzice mogliby zostawić dzieci na czas swojej pracy. – Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie te miejsca się pojawiały – tłumaczyła.

– W całej Polsce w tym roku gminy oraz instytucje publiczne zgłosiły zapotrzebowanie na utworzenie nowych miejsc w wysokości prawie 340 mln złotych. Z tej puli około 11,5 mln będzie przeznaczone na żłobki i kluby dziecięce w województwie kujawsko-pomorskim – zapowiedziała Michałek. – Do tej pory stworzyliśmy w Polsce niecałe 35 tysięcy miejsc dla dzieci w żłobkach – dodała.

Od lewej wicewojewoda Józef Ramlau, wiceminister Iwona Michałek, rzecznik KPUW Adrian Mól/fot. Anna Kopeć

Podsumowany został też program wspierania i aktywizacji osób starszych. – Ze środków ubiegłorocznych będzie zasilonych około 300 nowych placówek „Senior+”– mówi Michałek. Od początku działania programu, przeznaczono na niego 80 mln złotych.  

Wspomniała także o przygotowywanej nowelizacji ustawy dotyczącej pracy socjalnej. – Podejmujemy bardzo wiele działań, aby zaktywizować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Jest to bardzo trudny obszar działania, ale ci ludzie są wśród nas, trzeba im pomóc wrócić do zawodu, do społeczeństwa – mówi wiceminister. Pomoc ma dotyczyć osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, bezdomnych, uzależnionych.

fot. Anna Kopeć

Zaraz po podsumowaniu programów odbyła się konferencja regionalna, podczas której wiceminister wręczyła promesy, dokumenty zawierające zobowiązania dla samorządów w związku z przyznaniem środków finansowych na realizację programu „Maluch +” 2020 roku.

Jak informuje KPUW, „w naszym województwie powstanie dokładnie  812 nowych miejsc opieki nad maluchami; powstanie siedem instytucji w gminach, które do tej pory nie miały u siebie żłobka czy klubu samorządowego”.

Program umożliwia tworzenie nowych miejsc także przez podmioty prywatne, można otrzymać środki nie tylko na utworzenie nowych instytucji, ale także na rozwój już istniejących.

„Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2019 roku w całej Polsce funkcjonowało ponad 6,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Oferowały one 176,7 tys. miejsc. W województwie kujawsko-pomorskim było to odpowiednio 252 placówki i ok. 7,3 tys. miejsc opieki” – czytamy na stronie urzędu wojewódzkiego.

Klaudia Peplinska, red. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor