Wydarzenia 23 mar 2018 | Redaktor
Przetarg na egzekucję Tartaku Bydgoszcz

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz/fot. bw

Ogłosiliśmy przetarg na przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości przy ul. Ujejskiego – poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Na oferty czekamy do 28 marca.

Sprawa nieruchomości przy ul. Ujejskiego wzbudza w Bydgoszczy niezwykłe emocje. Funkcjonuje tam tartak, który nie wyniósł się stamtąd, mimo wywłaszczenia pod budowę drugiego etapu Trasy Uniwersyteckiej. Właściciel firmy kwestionuje wysokość odszkodowania, jak również wytyka urzędnikom m.in. ratusza oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej szereg nieprawidłowości w całym procesie wywłaszczeniowym. O swoich pretensjach i zarzutach pisze szeroko na portalu społecznościowym. Tam też zadaje wiele pytań, relacjonuje przebieg wydarzeń oraz publikuje dokumenty.

Dziś (23 marca) wojewoda Bogdanowicz zwołał konferencję prasową, aby poinformować, na jakim etapie jest obecnie postępowanie egzekucyjne. Wniosek do wojewody o egzekucję z nieruchomości przy ul. Ujejskiego 44 złożyło pod koniec 2017 roku miasto Bydgoszcz jako inwestor budowy ulicy w ciągu Trasy Uniwersyteckiej. Wedle umowy z wykonawcą minął już bowiem termin przekazania mu nieruchomości. Teraz miastu grożą kary finansowe i pod znakiem zapytania jest los unijnych dotacji do inwestycji.

Wojewoda podkreślił, że „ponieważ koszty egzekucji są bardzo duże, chciał się porozumieć z ratuszem w kwestii jej sfinansowania ze środków miejskich”. Dodał, że „budżet administracji rządowej, w tym wojewody, planowany jest w połowie poprzedniego roku i teraz jego korekta jest bardzo skomplikowana”. Ostatecznie, mimo stosownej uchwały Rady Miasta, do porozumienia między urzędami nie doszło.

Bogdanowicz zwracał uwagę, że każdy przypadek wywłaszczenia i egzekucji z nieruchomości trzeba traktować indywidualnie. – Musimy brać pod uwagę czynniki ludzkie. Mamy świeży przykład wywłaszczeń w związku z budową trasy S5. Żałuję, że nie doszło do rozmów przedstawicieli inwestora z właścicielem nieruchomości – mówił.

– 1 marca ogłosiliśmy przetarg. Nie zgłosiła się żadna firma gotowa podjąć się tej egzekucji – poinformował wojewoda. – Teraz trwa drugi przetarg. Termin składania ofert mija 28 marca. Jeśli znowu nie będzie chętnych, zastanowimy się nad wdrożeniem procedury zamówienia z wolnej ręki.

Bogdanowicz odpowiedział też na zarzuty opieszałości w przeprowadzaniu tej konkretnej egzekucji. Skargę na wojewodę do ministra infrastruktury złożył prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

– Została odrzucona – powiedział Bogdanowicz. I przekonywał: - Są przykłady z przeszłości prowadzenia procesów egzekucyjnych przez wiele lat.

Podał też przykłady postępowań prowadzonych za czasów poprzednich wojewodów trwające np. od 2007 do 2010 roku, od 2009 do 2012 roku. – A mnie stawia się pod pręgierzem terminu administracyjnego 30 dni – ubolewał.

Tymczasem budowa Trasy Uniwersyteckiej utknęła i istnieje obawa, że przepadną środki unijne zaangażowane w tę inwestycję. Wojewoda uspokajał, że „inwestycja ma termin rozliczenia na koniec 2019 roku, więc nie powinno być problemu”.

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor